↑ Zpět na Výuka

Print this Stránka

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ Košťany – změny platné o 1. 9. 2023 (vyznačeno červeně)

1-IDENTIFIKAČNÍ-ÚDAJE.pdf                 

2-CHARAKTERISTIKA-ŠKOLY

3-CHARAKTERISTIKA-ŠVP

4 – Učební plán I. stupeň + 2. stupeň

4-Poznámky-k-plánu.doc

4-ŠVP-INT.-tab..xls

5.1-Český-jazyk-1.pdf

Český-jazyk-2.pdf

Český-jazyk-3.pdf

Český-jazyk-4.pdf

Český-jazyk-5.pdf

5.1-Český-jazyk-charakteristika.pdf

5.2-Anglický-jazyk-charakteristika.pdf

Anglický-jazyk-3.pdf

Anglický-jazyk-4.pdf

Anglický-jazyk-5.pdf

5.3-Matematika-charakteristika.pdf

Matematika-1.pdf

Matematika-2.pdf

Matematika-3.pdf

Matematika-4.pdf

Matematika-5.pdf

5.4-Informatika-4-5.pdf (včetně charakteristiky)

5.5-Prvouka-charakteristika.pdf

Prvouka-1.pdf

Prvouka-2.pdf

Prvouka-3.pdf

5.6-Přírodověda charakteristika.pdf

Přírodověda-4.pdf

Přírodověda-5.pdf

5.7-Vlastivěda-charakteristika.pdf

Vlastivěda-4.pdf

Vlastivěda-5.pdf

5.8-Hudebni-výchova-charakteristika.pdf

Hudební výchova1.pdf

Hudební výchova 2.pdf

Hudební výchova 3.pdf

Hudební výchova 4.pdf

Hudební výchova 5.pdf

5.9-Výtvarná-výchova-charakteristika.pdf

Výtvarná-výchova-1.pdf

Výtvarná-výchova-2.pdf

Výtvarná-výchova-3.pdf

Výtvarná-výchova-4.pdf

Výtvarná-výchova-5.pdf

5.10-Tělesná-výchova-charakteristika.pdf

Tělesná-výchova-1.pdf

Tělesná-výchova-2.pdf

Tělesná-výchova-3.pdf

Tělesná-výchova-4.pdf

Tělesná-výchova-5.pdf

5.11-Pracovní-činnosti-charakteristika.pdf

Pracovní-činnosti-1.pdf

Pracovní-činnosti-2.pdf

Pracovní-činnosti-3.pdf

Pracovní-činnosti-4.pdf

Pracovní-činnosti-5.pdf

ŠKOLNÍ DRUŽINA – ŠVP

Školní vzdělávací program ZŠ Košťany 

5.12-Český jazyk a literatura charakteristika

Český-jazyk-6.pdf

Český-jazyk-7.pdf

Český-jazyk-8.pdf

Český-jazyk-9.pdf

5.13-Anglický jazyk-charakteristika

Anglický jazyk 6.pdf

Anglický-jazyk-7.pdf

Anglický-jazyk-8.pdf

Anglický-jazyk-9.pdf

5.14-Německý-jazyk-charakteristika.pdf

Německý-jazyk-6.pdf

Německý-jazyk-7.pdf

Německý-jazyk-8.pdf

Německý-jazyk-9.pdf

5.15-Matematika-charakteristika.pdf

Matematika-6.pdf

Matematika-7.pdf

Matematika-8.pdf

Matematika-9.pdf

5.16-Informatika (platnost do 31.8.2024)- včetně charakteristiky

5.16-Informatika (platnost od 1. 9. 2024 – rozpracované)

5.17-Dějepis-charakteristika.pdf

Dějepis-6.pdf

Dějepis-7.pdf

Dějepis-8.pdf

Dějepis-9.pdf

5.18-Výchova-k-občanství-6-9.pdf -včetně charakteristiky

5.19-Fyzika-charakteristika.pdf – aktuální verze

Fyzika-6.pdf

Fyzika-7.pdf

Fyzika-8.pdf

Fyzika-9.pdf

5.19-Fyzika-charakteristika.pdf (platné od 1. 9. 2024)

Fyzika-6.pdf

Fyzika-7.pdf

Fyzika-8.pdf

Fyzika-9.pdf

5.20-Chemie-charakteristika.pdf

Chemie-8-9.pdf

5.21-Přírodopis-charakteristika.pdf -aktuální (platné do 31.8.2024)

Přírodopis-6.pdf

Přírodopis-7.pdf

Přírodopis-8.pdf

Přírodopis-9.pdf

5.21-Přírodopis-charakteristika.pdf (platné od 1.9.2024)

Přírodopis-6.pdf

Přírodopis-7.pdf

Přírodopis-8.pdf

Přírodopis-9.pdf

5.22-Zeměpis-6-9.pdf – včetně charakteristiky

5.23-Hudbní-výchova-6-9.pdf – včetně charakteristiky

5.24-Výtvarná-výchova-charakteristika.pdf

Výtvarná-výchova-6.pdf

Výtvarná-výchova-7.pdf

Výtvarná-výchova-8.pdf

Výtvarná-výchova-9.pdf

5.25-Tělesná-výchova.pdf – včetně charakteristiky

5.26-Výchova-ke-zdraví-6-9.pdf- včetně charakteristiky

5.27-Pracovní-činnosti-charakteristka.pdf

Pracovní-činnosti-6.pdf

Pracovní-činnosti-7.pdf

Pracovní-činnosti-8.pdf

Pracovní-činnosti-9.pdf

5.28-Bilogická-praktika-charakteristika.pdf

Biologická-praktika-6-9.pdf

5.31-Zeměpisný-seminář.pdf

5.32-Cvičení z českého jazyka-Charakteristika.pdf

Cvičení-z-ČJ-6.pdf

Cvičení-z-ČJ-7.pdf

Cvičení-z-ČJ-8.pdf

Cvičení-z-ČJ-9.pdf

5.33-Cvičení z matematiky-charakteristika.pdf

Cvičení-z-matematiky-6.pdf

Cvičení-z-matematiky-7.pdf

Cvičení-z-matematiky-8.pdf

Cvičení-z-matematiky-9.pdf

6-HODNOCENÍ-ŽÁKŮ.pdf

7-AUTOEVALUACE-ŠKOLY.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: https://www.zskostany.cz/?page_id=2122