↑ Zpět na Pomoc při potížích

Print this Stránka

Metodik prevence

Podáme vám pomocnou ruku.

Metodik prevence

Mgr. Lucie Lupínská

Konzultační hodiny:  DLE DOHODY

volejte: 417 568 160

pište: prevence@zskostany.cz, lucie.lupinska@zskostany.cz

 

Užitečné odkazy

Prev-centrum, www.prevcentrum.cz
SANANIM, www.sanannim.cz
Občanské sdružení Život bez závislosti, www.zivot-bez-zavislosti.cz
Informační portál o legálních a nelegálních drogách, www.drogy-info.cz
Drogový informační server, www.drogy.net
Informační portál primární prevence, www.odrogach.cz
Kontaktní centrum White light I. Teplice, www.whitelight1.cz
Česká koalice proti kouření. www.dokurte.cz
Kouření, www.sweb.cz/koureni
Společenství proti šikaně, www.sikana.org
Občanské sdružení proti šikaně, www.sikana.cz
Informační portál o šikaně na školách, www.minimalizacesikany.cz
Dětské krizové centrum, www.dkc.cz
Modrá linka – Centrum a linka důvěry pro děti a mládež, www.modralinka.cz
Sdružení Linka bezpečí, www.linkabezpeci.cz
Bílý kruh bezpečí, www.bkb.cz
Národní program boje proti AIDS, www.aids-hiv.cz
Česká společnost AIDS pomoc, www.aids-pomoc.cz
Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, www.planovanirodiny.cz
Informace o lidské sexualitě, www.sexus.cz
Osobnostní a sociální výchova, www.odyssea.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz
Institut pedagogicko-psychologického poradenství, www.ippp.cz
Pedagogicko psychologické poradna Ústeckého kraje, www.pppuk.cz
Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, www.poradenskecentrum.cz
Safer internet, www.saferinternet.cz
Klinika adiktologie, www.adiktologie.cz

Permanent link to this article: https://www.zskostany.cz/?page_id=361