↑ Zpět na Výuka

Print this Stránka

Učitelé

Třída Vyučující Vyučuje Email:

I. stupeň

I.A Mgr. Renáta Málková renata.malkova@zskostany.cz
lI.A Mgr. Dana Parásková dana.paraskova@zskostany.cz
II.B Mgr. Eva Červená eva.cervena@zskostany.cz
llI.A Mgr. Kateřina Fridrichová katerina.fridrichova@zskostany.cz
llI.B Mgr. Romana Šlincová romana.slincova@zskostany.cz
III.B Lucie Zítková Asistent pedagoga lucie.zitkova@zskostany.cz
IV.A Mgr. Tereza Walterová tereza.walterova@zskostany.cz
IV.A Bc. Nikola Kozáková Asistent pedagoga nikola.kozakova@zskostany.cz
V.A Mgr. Natálie Kunte natalie.kunte@zskostany.cz
V.A Dana Martinová Asistent pedagoga dana.martinova@zskostany.cz

 II. stupeň

VI.A Mgr. Michaela Kubíková Aj, Čj michaela.kubikova@zskostany.cz
Vl.A Blanka Kastnerová Asistent pedagoga blanka.konickova@zskostany.cz
VII.A Mgr. Michaela Klapková Ozomová Aj, Vo, Pč, michaela.ozomova@zskostany.cz
VII.A Andrea Kaiserová Asistent pedagoga andrea.kaiserova@zskostany.cz
VII.B Mgr. Pavol Kufel  .M, Z, Mcv, F pavol.kufel@zskostany.cz
Vll.B Jitka Matzková Asistent pedagoga jitka.matzkova@zskostany.cz
VIII.A Mgr. Luboš Prchal D, M, Inf, lubos.prchal@zskostany.cz
VIII.B Mgr. Lucie Lupinská Př., Vz, Aj, Bio lucie.lupinska@zskostany.cz
IX. Mgr. Jiří Jakeš Tv,Z, Inf. jiri.jakes@zskostany.cz
IX. Jana Pletichová Asistent pedagoga jana.pletichova@zskostany.cz

Bez třídnictví

Mgr. Ester Macháčková VV, HV, Pč ester.machackova@zskostany.cz
Mgr. Jana Lichtenbergová ČJ, N, Pč, ČJcv. jana.lichtenbergova@zskostany.cz
Jitka Matzková VV jitka.matzkova@zskostany.cz
Jana Pletichová VV, Pč jana.pletichova@zskostany.cz
Mgr. Lenka Novotná ČJ. Nj, ČJcv. lenka.novotna@zskostany.cz
Mgr. Milan Sanitrik  Tv, sanitrik@volny.cz
milan.sanitrik@zskostany.cz
Mgr. Blanka Zmítková CH blanka.zmitkova@zskostany.cz
Ing. Jan Bratt F jan.bratt@zskostany.cz

Výchovný poradce

Mgr. Jana Lichtenbergová (jana.lichtenbergova@zskostany.cz) 

Metodik prevence

Mgr. Lucie Lupinská (email: lucie.lupinska@zskostany.cz)

Školní družina

I. oddělení –  Jana Morkesová
II. oddělení – Eva Lišková
III.oddělení –  Lucie Zítková
 
Potřebujete kontaktovat jiné pracovníky?  >>> Naleznete je v sekci kontakty <<< 

Permanent link to this article: https://www.zskostany.cz/?page_id=706