↑ Zpět na Výuka

Print this Stránka

Zásady a podmínky hodnocení

Snažíme se o maximální možnou objektivitu při hodnocení vašich žáků. Z tohoto důvodu jsme sestavili klasifikační tabulku, podle které se můžete efektivně orientovat v hodnocení žáků. Naše známky mohou mít 5 různých důležitostí podle toho, jak významná byla daná aktivita. Tyto stupně důležitosti naleznete v elektronické žákovské knížce, z jejich koeficientů se vypočítává vážený průměr žáka.

Co znamená vážený průměr?

Vážený průměr zobecňuje aritmetický průměr a poskytuje charakteristiku statistického souboru v případě, že hodnoty v tomto souboru mají různou důležitost, různou váhu. 

zdroj: Wikipedia.org

Vážený průměr umožňuje nám učitelům zhodnotit známkou každou žáku aktivitu a přitom ponechat důraz na pro nás nejzásadnějších výstupech žáka. Například, pokud žáka v Matematice dostane za 3 ze čtvrtletní písemné práce (která má důležitost 100%), bude mít tato známka koeficient 1,0 a tedy 10x větší váhu, než správně vypočítaný soutěžní úkol v rámci hodiny (důležitost 10%). Tím neříkáme, že malé známky nejsou důležité. Jejich množství bývá většinou výrazně větší, než u známek velkých.

Hodnotící škála:

  • Hodnocení A – 100% – nejdůležitější písemné práce
  • Hodnocení B – 75%
  • Hodnocení C – 45%
  • Hodnocení D – 25%
  • Hodnocení E – 10%  – pomocné známky

Hodnotící tabulka jednotlivých předmětů

Tato škála je plně v kompetenci jednotlivých vyučujících. Upozorňujeme, že se během roku může stát, že se některé drobnosti mohou pozměnit. V současnosti testujeme vyhovující nastavení pro daný předmět.

Permanent link to this article: https://www.zskostany.cz/?page_id=2116