Print this Stránka

Výuka

Zde najdete důležité odkazy pro každodenní výuku ve škole.

 1. Rozvrhy hodin
 2. Stránky předmětů
  1. Angličtina (Mgr. Pavel Vondra, Mgr. Katka Linhartová)
  2. Dějepis (Mgr. Pavel Vondra)
  3. Informatika (Mgr. Pavel Vondra)
  4. Občanská výchova (Mgr. Pavel Vondra)
 3. Učitelé

Permanent link to this article: https://www.zskostany.cz/?page_id=180

Časté dotazy k elektronické žákovské knížce (FAQ)

Koho se bude elektronická žákovská knížka týkat? Elektronickou žákovskou knížku budou využívat všichni žáci naší školy. Žákům prvního a druhého ročníku bude vydána také papírová žákovská knížka tak, aby se mohli svými prvními výsledky chlubit v papírové podobě. Kdo všechno má k žákovské knížce přístup? Žákovskou knížku používají jak rodiče, tak děti. Co v elektronické …

Zobrazit stránku »

Chráněno: Informace k výuce

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Zobrazit stránku »

Podmínky pro referáty

Referát může být zpracován na papíře ručně psaný, v prezentaci, nebo ve službě tackk.com. Ve všech případech je součástí referátu jeho prezentace před žáky. Našim cílem je naučit vás mluvit před publikem a umět prezentovat vlastní výtvory. Ručně psaný referát bude napsán na čistém papíře formátu A4, nebo A5. Trhance nepřijímám. Nevíte jak s něčím “pohnout”? Přijďte, …

Zobrazit stránku »

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin 2023-2024 Rozvrhy hodin 2023-2024 – platnost od 9.10.2023 Rozvrhy hodin 2023-2024 – platnost od 15.4.2024 Rozvrhy hodin naleznete také v elektronické žákovské knížce.

Zobrazit stránku »

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ Košťany – změny platné o 1. 9. 2023 (vyznačeno červeně) 1-IDENTIFIKAČNÍ-ÚDAJE.pdf                  2-CHARAKTERISTIKA-ŠKOLY 3-CHARAKTERISTIKA-ŠVP 4 – Učební plán I. stupeň + 2. stupeň 4-Poznámky-k-plánu.doc 4-ŠVP-INT.-tab..xls 5.1-Český-jazyk-1.pdf Český-jazyk-2.pdf Český-jazyk-3.pdf Český-jazyk-4.pdf Český-jazyk-5.pdf 5.1-Český-jazyk-charakteristika.pdf 5.2-Anglický-jazyk-charakteristika.pdf Anglický-jazyk-3.pdf Anglický-jazyk-4.pdf Anglický-jazyk-5.pdf 5.3-Matematika-charakteristika.pdf Matematika-1.pdf Matematika-2.pdf Matematika-3.pdf Matematika-4.pdf Matematika-5.pdf 5.4-Informatika-4-5.pdf (včetně charakteristiky) 5.5-Prvouka-charakteristika.pdf Prvouka-1.pdf Prvouka-2.pdf Prvouka-3.pdf 5.6-Přírodověda charakteristika.pdf Přírodověda-4.pdf Přírodověda-5.pdf …

Zobrazit stránku »

Učitelé

Třída Vyučující Vyučuje Email: I. stupeň I.A Mgr. Renáta Málková renata.malkova@zskostany.cz lI.A Mgr. Dana Parásková dana.paraskova@zskostany.cz II.B Mgr. Eva Červená eva.cervena@zskostany.cz llI.A Mgr. Kateřina Fridrichová katerina.fridrichova@zskostany.cz llI.B Mgr. Romana Šlincová romana.slincova@zskostany.cz III.B Lucie Zítková Asistent pedagoga lucie.zitkova@zskostany.cz IV.A Mgr. Tereza Walterová tereza.walterova@zskostany.cz IV.A Bc. Nikola Kozáková Asistent pedagoga nikola.kozakova@zskostany.cz V.A Mgr. Natálie Kunte natalie.kunte@zskostany.cz V.A …

Zobrazit stránku »

Zásady a podmínky hodnocení

Snažíme se o maximální možnou objektivitu při hodnocení vašich žáků. Z tohoto důvodu jsme sestavili klasifikační tabulku, podle které se můžete efektivně orientovat v hodnocení žáků. Naše známky mohou mít 5 různých důležitostí podle toho, jak významná byla daná aktivita. Tyto stupně důležitosti naleznete v elektronické žákovské knížce, z jejich koeficientů se vypočítává vážený průměr …

Zobrazit stránku »