↑ Zpět na Pomoc při potížích

Print this Stránka

Obědy dětem

Po vzoru projektu Obědy pro děti jsem se rozhodli realizovat podobný projekt na naší škole.

Vážení rodiče,

staráte se dobře o své děti, avšak vaše finanční situace vám neumožňuje, abyste zakoupili pro děti obědy ve školní jídelně? Obraťte se prosím na vedoucí školní jídelny paní Burešovou nebo na ředitele ZŠ Mgr. Milana Sanitrika.

Vyplníte pouze čestné prohlášení o tom, že vám na obědy pro děti již nezbývají finanční prostředky.  Dále žádost o poskytnutí finančního daru, souhlas s poskytnutím a přijetím finančního daru a souhlas s nakládáním s osobními údaji. Pedagogická rada vše posoudí a využije vstřícné a štědré nabídky pana Dr.Ing. Štěpána Popoviče,CSc, který by takovýmto dětem rád pomohl při financování obědů.

Mgr. Milan Sanitrik

Permanent link to this article: https://www.zskostany.cz/?page_id=2373