Úno 28

INFORMACE PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

Praha, 27. února 2020 –  Ve věci šíření koronaviru Covid‑19 je Ministerstvo školství v kontaktu s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici. 

Ministerstvo školství proto doporučuje sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou. 

Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. 

V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se na příslušné krajské hygienické stanice.

 ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictvíhttps://www.mzcr.cz/

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttp://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Web Státního zdravotního ústavuhttp://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občanyhttp://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanicehttp://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Ministerstva zahraničních věcíhttps://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4050

Úno 27

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

girl_ceruzka

Vážení rodiče,

dokumenty potřebné k úspěšnému zapsání Vašeho “předškoláka” do naší základní školy si můžete stáhnout zde:

  nebo si je můžete osobně vyzvednout přímo ve škole, a to od úterý 24. 3. do pátku 27. 3. 2020, vždy od 10:00 do 11:00.

K Žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné přiložit zprávu z pedagogicko-psychologické poradny a zprávu dětského lékaře. 

Řádně vyplněné žádosti a dotazníky, podepsané oběma zákonnými zástupci, a další dokumenty (např. z pedagogicko-psychologické poradny, od lékaře) můžete odevzdávat od 1. 4. do 30. 4. 2020

  1. elektronicky na emaily: jana.lichtenbergova@zskostany.cz       nebo             sanitrik@volny.cz

  2. osobně do schránky umístěné před vchodem do budovy školy

 Všechny rodiče tímto prosím o správné a čitelné vyplnění telefonních a emailových kontaktů, abychom mohli v této náročné situaci navázat kontakt alespoň na dálku a předávat vám další informace.

 

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4044

Úno 20

Nabídka volného pracovního místa

Název pracovního místa: a, kuchařka ŠJ

                         popřípadě b, pracovník provozu ŠJ

Datum nástupu do práce: 9. března 2020

Kvalifikační předpoklady: splnění odborné kvalifikace

 a, Střední odborné         b,  Základní

Pracovní úvazek 1.00

Platové zařazení: dle platných tabulek

            a, 4/12    (platová třída/ stupeň)          b, 2/12     (platová třída/ stupeň)

 

Zájemci se mohou hlásit na tel. 602 122 344, mail: milan.sanitrik@zskostany.cz, nebo přímo v ředitelně školy.

 

V Košťanech dne 18. 2. 2020

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4038

Úno 17

Ochutnávka exotického ovoce

V týdnu od 10. do 14. února proběhla na naší škole ochutnávka exotického a prémiového ovoce a zeleniny. Žáci se seznámili s méně obvyklými plody z celého světa a obdrželi Bovýskovu mapu s místem pěstování některých druhů exotického ovoce a jinými zajímavostmi.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4033

Úno 14

DRUHÝ FANTOM

Druhého FANTOMA, tentokrát v Bílině, byli hledat žáci turistického kroužku v sobotu 8.2.2020. Začátek cesty nastal na náměstí v Košťanech – pěšky do Oldřichova na vlak – vlakem směr Kyselka Bílina. Zde začalo hledání a objevování indicií, které nás posouvalo v cestě za rozluštěním šifry.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4029

Úno 05

Laser Aréna

 

Dne 29. 1. 2020 navštívila 6. třída arénu v Mostě. Všichni si hru užili, a dokonce se u toho i zapotili.

  

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4025

Led 30

Připomínka holocaustu

 

Den 27. leden je Mezinárodní den památky obětí holocaustu, a proto se učitelé 2. stupně rozhodli vzít děti na naučný výlet do koncentračního tábora Terezín. Exkurze začala v kině, kde žáci zhlédli asi třicetiminutový dokument o historii Terezína. Po skončení se k žákům připojila paní průvodkyně, která je provedla po celé malé pevnosti. Žáci si mohli prohlédnout samotky, kde bylo vězněno až 12 vězňů, hromadné cely, kde mohlo být vězněno až 600 vězňů, vzornou holírnu a chodbu dlouhou 500 metrů, kterou měli vězni chodit na popraviště, ale nikdy jí nešli. Dále se žáci šli podívat do tamního muzea, kde mohli vidět uniformy, nářadí a fotografie lidí, kteří měli s táborem něco společného.

M. Moťková, V. Sanitriková 8.B

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4018

Led 17

Emongo 1. stupeň

Dne 17.ledna naši školu přijela navštívit skupina Emongo a to až z daleké Afriky. Díky tomu jsme se měli možnost seznámit s typickou kulturou a životem v Africe, konkrétně v Kongu odkud členové slupiny pochází. Společně jsme poznali africká zvířata, zpívali jejich písně, tančili a dokonce bubnovali. Na závěr měl každý z nás možnost si zakoupit talisman v podobě náramku, korálů, nebo slona pro štěstí.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4013

Led 13

Školní ples

Srdečně Vás zveme na

PLES ŠKOLY

Dne 14. 2. 2020

v sále Hasičské zbrojnice Košťany

Zahájení ve  20 hodin

K poslechu a tanci hraje

Skupina MANE

 Vstupné 200 Kč

 

 

Prodej vstupenek od 20. 1. 2020 ve vrátnici základní školy, u paní Měchurové.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4008

Pro 19

Seiffen 4.A a 4.B.

Pohádková atmosféra v Seiffenu – 4.A + 4.B
Adventní čas nás přilákal do malebného a vánočně vyzdobeného saského městečka – Seiffen, který leží nedaleko česko-německých hranic. Na každém kroku a v každém okně návštěvník vidí vánoční výzdobu v podobě dřevěných hraček, typických vánočních pyramid a louskáčků. Ve vesničce plné hraček jsme navštívili dominantu, kterou je osmiboký pozdněbarokní kostel. V muzeu jsme zas obdivovali více než stovky exponátů dřevěných hraček, a to od úplných miniatur poskládaných v krabičkách od zápalek. Dozvěděli jsme se, jak hračky vznikají, mnoho informací o uměleckém řezbářství a obručovém soustružení. Nahlédli jsme do dobových dílen, které na nás dýchly dávnou historií počátků minulého století. Odjížděli jsme obohaceni znalostmi o ruční výrobě typicky německých hraček a zároveň jsme byli okouzleni vánoční a pohádkovou atmosférou. Tř. uč. Šlincová R., Kubáňová N.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3997

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky