Lis 02

Červeno – modro – bílá škola

        Uplynulo již sto let od vzniku samostatného Československa. V pátek 26. 10. 2018 jsme si toto významné výročí na Základní škole v Košťanech připomenuli projektovým dnem. Děti i vyučující přišli oblečeni ve státních barvách a celé vyučování bylo zaměřeno na důležité milníky české historie.

        Žáci prvního stupně se během projektového dne okrajově seznámili s novodobou českou historií. Zábavnou formou se dozvěděli něco o symbolech České republiky a především o naší vlajce. Tyto poznatky pak směle využili při tvorbě nadrozměrné živé vlajky v tělocvičně.

       Na druhém stupni proběhl projektový den formou kooperativní výuky. Žáci byli rozděleni do skupin, ve kterých tvořili své malé projekty. Jednotlivé skupiny dostaly za úkol vytvořit mapu a vyhledat na internetu informace k zadanému období od roku 1914 až do současnosti. Dále pak plnily dílčí úkoly, jež se vztahovaly k státním symbolům. Žáci se tak seznámili nejen s vlajkou, státními znaky a hymnou, ale také s českými korunovačními klenoty. Velice zajímavé bylo také srovnání peněz, ať už vzhledu bankovek v různých obdobích naší republiky či jejich hodnoty. Žáci si tedy mohli porovnat, co si za kolik peněz mohli v různých dobách koupit. Výtvarně nadaní žáci kreslili podobizny prezidentů a zručnější žáci pak celý projekt instalovali na stěny a zkrášlili tím chodby naší školy.

      Pan ředitel slavnostně zakončil celý projektový den tím, že za hudebního doprovodu školáků zasadil lípu ve školním atriu. Den vzniku samostatného československého státu jsme tedy oslavili s patřičnou úctou.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Mgr. Nikola Michálková

Fotografie z projektového dne najdete na našich stránkách.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3591

Říj 25

Výlet do Prahy 3.B a 4.tř.

Ve středu 17. 10. vyjely třídy 3. B a 4. na výlet do Prahy, kde děti navštívily historické centrum a mnoho dalších zajímavostí. První překvapení na děti čekalo již u školy, neskutečným zážitkem byla pro mnohé z nich jízda dvoupatrovým autobusem. A děti si cestu opravdu užívaly. Po příjezdu do Prahy vyzkoušely místní dopravu a projely se metrem od Letňan až k Muzeu. Po krátké cestě se již nad jejich hlavami tyčila socha sv. Václava a také krásně opravené Národní muzeum. Vše si děti prohlédly a těšily se, co bude následovat. Přišlo další překvapení, protože navštívily hračkářství Hamleys, které patří k největším v Evropě. Děti si vyzkoušely některé atrakce, podívaly se po hračkářství a již pospíchaly do Motýlího domu ve stejné budově. Motýli byli krásní a dětem se od nich vůbec nechtělo. Času však již příliš nezbývalo a nás ještě čekala Prašná brána s výhledem na Prahu, nově opravený orloj na Staroměstském náměstí a Karlův most. Ten je zaujal nejen svojí velikostí, ale také krásnou hudbou, kterou děti slyšely již, když na most přicházely. Počasí nám přálo a vše se vydařilo podle plánu. Děti i paní učitelky odjížděly spokojené a plné zážitků

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3585

Říj 22

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, přijďte se zeptat na chování a prospěch Vašich dětí.

  ČTVRTEK: 22. 11. 2018

1. STUPEŇ:                  OD 16:00 DO 17:00

2. STUPEŇ:                  OD 17:00 DO 18:00

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3580

Říj 22

A JE TU ZASE HALLOWEEN

Období konce října a začátku listopadu bývá již tradičně nejen časem sklizně, ale i dobou Halloweenu. I přesto, že tento svátek má své kořeny na vzdáleném kontinentu, žáci ze ZŠ J. A. Komenského si jej užívají naplno.
Jedním ze způsobů jak jej prožít, je dnes již tradiční akce s názvem Halloweenské nocování, pořádaná ve školní družině zdejší školy.
V tomto ohledu nebyl výjimkou ani rok 2018.
I letos se v pátek 19. října sešlo přes 30 dětí ve strašidelných hábitech se svými taktéž vkusně vystrojenými vychovatelkami a učitelkami.
V době před setměním si nejprve všichni ve školní kuchyňce ukuchtili vtipnou večeři na posilněnou (tu ovšem také ihned zhltli, aby neobživla) a pustili se do výroby lucerniček, které se jim velice hodily při nočním pochodu strašidel po obydlených i odlehlých koutech města Košťany.
Po návratu do osvětlených a vyhřátých prostor školy se strašidla oddala zábavě při hrách a zápolení
v tělocvičně, kde nakonec propukl i taneční rej. Protože však při něm značně vyhládlo, spořádala i druhou večeři, tentokrát z maminkovských dílen.
A to už čekala na ty nejodvážnější stezka odvahy setmělými známými i neznámými místy školy, která nenápadně hlídali zdejší duchové.
Poté již byly všechny příšerky (i jejich dospělý dozor) tak vyčerpány, že sotva našly sílu, aby si ustlaly pelíšky a chrupkaly v nich až do rána. Tehdy je hned po zabalení čekala snídaně, po níž se plné dojmů rozlétly ke svým rodičům.
Jana Morkesová

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3575

Říj 15

Výlet do ZOO a Fantasy golf Plasy

V sobotu 13.10. vyrazil turistický kroužek na svůj první, letošní výlet. Děti viděly více, než 50 druhů zvířat, ale také spoustu krásných rostlin a především si mohli zahrát minigolf. Prošly 18 jamek, které vedly ,,Cestou kolem světa”. Tento výlet se vydařil a všem dětem líbil.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3572

Říj 15

Návštěva divadla

V pátek 12.10. prvňáčci a druháčci navštívili divadelní představení vTeplicích, které se jmenovalo Perníková chaloupka aneb jako… Dětičky se krásně oblékly, neboť bylo představení v divadle. Pohádka se jim velmi líbila

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3569

Říj 14

Den jazyků 2018

Ve čtvrtek 27. 9. 2018 jsme oslavili den jazyků výletem do Německa. Žáci druhého stupně se nejprve podívali do nedalekého Saského Švýcarska na pevnost Königstein. Mezi hradbami jsme strávili příjemné dopoledne. Žáci ve skupinách hledali odpovědi na otázky týkající se historie Königsteinu a prohlédli si nejen venkovní, ale i vnitřní expozice. Nesměli jsme opomenout ani návštěvu Drážďan, kde jsme si kromě pamětihodností užili také menší nákupy. Výlet se vydařil podle našich představ!

Mgr. Nikola Michálková

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3565

Říj 09

ŠANCE 2018

ŠANCE 2018 – Regionální veletrh středních škol

neděle     21. 10. 2018      od 12:00  do 17:00

pondělí    22. 10. 2018      od 9:00   do 16:00

Dům kultury Teplice

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3558

Říj 09

Drakiáda 2018

Ve čtvrtek 27. září proběhla ve školní družině tradiční, a mezi dětmi velice oblíbená, Drakiáda. Sice to byl první den v tomto týdnu, kdy skoro vůbec nefoukal vítr, ale nám to nevadilo. Nám před školou lítalo draků bezmála 70! V každé družince si děti nejprve draka vyrobily a potom si ho dle svých nápadů a vlastní fantazie vyzdobily. Takže nám před školou poletovali kočičky, pejskové, koníci, Spongebob a mnoho dalších veselých postaviček. Velké díky a velká pochvala všem dětem. Každý dráček byl krásný a naprosto jedinečný.                                                                                                                                     Vychovatelky ŠD

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3554

Říj 08

Podzimní výlet do Prahy – 1. stupeň

Třídy 5.A, 5.B a 3.A si ve čtvrtek 4.10. vyjely na výlet za historickými památkami Prahy. Nejen, že se vše vydařilo na výbornou, ale i počasí nám neuvěřitelným způsobem přálo a slunce celý den vydatně hřálo.
Děti byly nadšené z Chrámu svatého Víta, z překrásné plavby po Vltavě s dechberoucími výhledy na okouzlující památky, z unikátního Karlova most i ze Staroměstského náměstí s naším nejznámějším starodávným orlojem. Náš pan průvodce byl úžasný a i my, paní učitelky, jsme se dozvěděly něco nového o tajích a krásách pražské historie.

Mgr. Ivana Kaucová

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3548

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky