Čvn 02

CESTA NA OSTROV POKLADŮ

V úterý 1.6.2021 žáci 1. stupně Den dětí oslavili CESTOU NA OSTROV POKLADŮ. Cesta začala nalezením vzkazu z lahve od mořeplavce MORANGURY. Děti se vydaly na dobrodružnou cestu a snažily se získat poklad dřív než piráti. Na stanovištích plnily úkoly a získaly šifru a kus mapy, kterou na konci rozluštily a našly poklad.
Cesta byla nelehká, hlavně v části kde bylo bahno. Dokonce v průběhu nás navštívil pan ředitel. Tento den přálo počasí a podle úsměvů si to všichni užili.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4360

Čvn 02

Den dětí na 2. stupni

V úterý 1. 6. 2021 jsme oslavili Den dětí okružní cestou okolo Barbory. Děti plnily na jednotlivých stanovištích úkoly zaměřené na spolupráci a komunikaci ve skupině. Počasí nám vyšlo slunečné, a tak se během svačinové přestávky někteří i smočili. Na konci cesty na děti čekala sladká odměna. Bylo to báječné dopoledne plné akce a smíchu!

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4357

Kvě 19

Den šílených účesů

Dnešního dne se naše škola připojila k akci pod názvem: DEN ŠÍLENÝCH ÚČESŮ. Při této akci jsme si oživili vyučování a zažili školu trochu jinak. Někteří popustili uzdu své fantazii. Nejen gumičky, sponky, třpytky, ale i mnoho dalšího se objevilo na hlavách žáků a pedagogů.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4352

Kvě 14

PROJEKTOVÁ HODINA 7. TŘÍDY – Jak se žije s handicapem

Život s bílou holí, naslouchadlem nebo na vozíčku rozhodně není procházka růžovou zahradou. Člověk musí každodenně překonávat spoustu bariér, které na něj číhají na ulici i mezi lidmi v okolí. Jaké to je být v kůži někoho, kdo se s takovými překážkami potýká, si vyzkoušela část 7. třídy při hodině literatury.

Přečetli jsme si v čítance příběh o australském chlapci, kterému obrna znemožnila pohybovat se jako my. A pak už jsme si mohli prožít na vlastní kůži život s omezením. Prošli jsme postupně stanovišti: NEVIDÍM, NESLYŠÍM, NEMLUVÍM, NECHODÍM, NEMŮŽU POUŽÍVAT RUCE.  Vyzkoušeli jsme, jaké to je, když je člověk odkázaný na berle. Co je pro nás běžná procházka, to je pro zrakově postiženého hotová překážková dráha. I když je takový člověk vybavený bílou holí. Zjistili jsme, v jak ošemetných situacích se ocitá sluchově postižený.  Uvědomili jsme si, jak často člověk potřebuje pomoc někoho druhého – třeba když se má obléknout a může hýbat jen jednou rukou.

Naším cílem bylo připomenout si, že handicapovaní lidé žijí mezi námi a někdy potřebují naši pomoc. Po dnešku  už víme o něco víc, jak jim pomoci můžeme. A hlavně víme, že žít s handicapem není snadné.

Žáci sedmé třídy.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4349

Kvě 12

Otevření školy od 17. 5. 2021

  1. stupeň – všechny třídy přecházejí na prezenční výuku.
  2. stupeň – rotační výuka. Ve škole budou VIII. třída a IX. A, B.                                                                                                                                                                                                                              VI. a VII. třída – distanční výuka.

Družina bude v plném provozu pro I. A, I. B, II. třídu a III. třídu – od 6.00 ranní, odpolední do 16.30 h.

Školní jídelna – harmonogram vydávání obědů

 

           VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ OD 17. 5. 2021
ČAS TŘÍDA DOZOR
11.40 – 12.05 I.A a I.B TU + V
12.10 – 12.30 II. TU + V
12.30 – 12.50 III. TU + V
12.50 – 13.10 IV.A a IV.B TU
13.10 – 13.30 V.A a V.B TU
13.30 -13.45 VIII. D + Z
13.45 – 14.00 IX. A  a IX. B D + Z
14.00 – 14.15 Kastrůlkáři  

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4343

Kvě 04

ČÁSTEČNÉ  OTEVŘENÍ ŠKOLY OD 10. 05. 2021

                                        ČÁSTEČNÉ  OTEVŘENÍ ŠKOLY OD 10. 05. 2021

Škola bude otevřena i pro žáky II. stupně.

Výuka bude probíhat rotačním způsobem – jeden týden prezenční výuka ve škole, další týden distanční výuka doma.

Žáci budou 2x týdně testováni na přítomnost C-19.

Harmonogram

10.05. 2021 zahájí prezenční výuku VI. a VII. třída

17.05. 2021 zahájí prezenční výuku třídy VIII., IX. A, IX. B.

Stejným způsobem budou třídy rotovat v následujících týdnech do odvolání.

Školní jídelna – 10. 05. 2021 bude nadále v provozu školní jídelna pro všechny žáky. Na státem dotovaný oběd mají právo všichni žáci, kteří se zúčastní jak prezenční, tak i distanční výuky.

Vydávání obědů – 11.45 – 14.00 pro žáky přítomné ve škole.

14.00 – 14.15 pro žáky v distanční výuce (do přinesených nádob).

Velmi důležitá informace pro rodiče

Pro chod školní jídelny je nutné přihlásit dětem předem obědy v aplikaci školní jídelna a dbát na odhlašování jídel, pokud je nebudete chtít v době distanční výuky. Automaticky to bohužel nejde zajistit. Ani technika není všemocná. Přístup do aplikace obdrželo 96% rodičů. Ve výjimečných případech kontaktujte s předstihem vedoucí školní jídelny tel.: 417 568 009.

Děkuji za pochopení

Mgr. Milan Sanitrik

ředitel školy

 

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4340

Dub 30

VÝSLEDKY ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD ŠK. ROKU 2021/2022

VÝSLEDKY ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD ŠK. ROKU 2021/2022

Žádost o přijetí podalo prostřednictvím zákonného zástupce 32 žáků.

Přijati k základnímu vzdělávání:  všichni žáci, tedy 32 žáků do dvou prvních tříd po 16 žácích.

Žádost o odklad podalo prostřednictvím zákonného zástupce 6 žáků.

Odklad povinné školní docházky: všem 6 žákům byl odložen nástup k povinné školní docházce na  školní rok 2022/2023.

 

 Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání i rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky bude zákonným zástupcům zasláno písemně poštou.

 

Mgr. Milan Sanitrik

ředitel školy

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4337

Dub 11

VV – 2. stupeň

Žáci 2. stupně i v měsíci březen dostali úkoly z VV.
Tentokrát zadání znělo:
-OP-ART – optické umění, optické klamy
– Fotosoutěž – Probouzí se jaro

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4324

Dub 07

Testování žáků a třídní schůzky

Vážení rodiče,

na následujících odkazech najdete vše důležité ohledně testování žáků. Stejné dokumenty vám také zašlou třídní učitelky na uvedené e-maily.

LETÁČEK – testování

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

Manuál MŠMT – testování

Instruktážní video: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ls0nrA-Oe20&t=15s&fbclid=IwAR0uFiDKu2ecoQ7Gy1WLo6UuaYZoM2Ou05xkggilWM-lZpLUIifNZwoI5-I

Podstatné informace se dozvíte ve čtvrtek 8. 4. 2021 od 16:00 na TŘÍDNÍ SCHŮZCE – ONLINE.

Mgr. Milan Sanitrik

ředitel školy

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4307

Dub 04

Otevření školy od 12. 4. 2021

ČÁSTEČNÉ  OTEVŘENÍ ŠKOLY OD 12. 04. 2021

Škola bude otevřena jen pro žáky I. stupně. II. stupeň pokračuje v distanční výuce.

Výuka bude probíhat rotačním způsobem – jeden týden prezenční výuka ve škole, další týden distanční výuka doma.

Z celkového počtu 8 tříd budou ve škole přítomny pouze 4 třídy. Žáci budou 2x týdně testováni na přítomnost C-19, podrobné informace k průběhu a způsobu testování nejsou zatím k dispozici, proto žádám všechny rodiče, aby denně sledovali informace na škole on-line a www stránkách.

Harmonogram

12.04. 2021 zahájí prezenční výuku 

I. A – třídní učitelka Mgr. Eva Červená

II. tř. – třídní učitelka Mgr. Renáta Málková

IV. A – třídní učitelka Mgr. Kateřina Fridrichová

V. A – třídní učitelka Mgr. Romana Šlincová

19.04. 2021 zahájí prezenční výuku

I. B – třídní učitelka Mgr. Dana Parásková

III. tř. – třídní učitelka Tereza Jiroutová

IV. B – třídní učitelka Mgr. Ester Macháčková

V. B – třídní učitelka Mgr. Nikola Kubáňová

Stejným způsobem budou třídy rotovat v následujících týdnech do odvolání.

Školní družina – bude fungovat v ranním i odpoledním režimu pro žáky I. A,. I. B, II. tř. a III. tř.

Ráno 6.00 – 7.40             odpoledne 11. 40 – 16.00

ŠD – IZS MŠMT – Manuál k provozu škol

Školní jídelna – 12. 04. 2021 bude zahájen též provoz školní jídelny. Na státem dotovaný oběd mají právo všichni žáci, kteří se zúčastní jak prezenční, tak i distanční výuky.

Vydávání obědů – 11. 45 – 13.00 pro žáky přítomné ve škol

13. 10 – 14. 00 pro žáky v distanční výuce (do přinesených nádob)

Velmi důležitá informace pro rodiče

Při znovuotevření školní jídelny je nutné přihlásit dětem předem obědy v aplikaci školní jídelna a dbát na odhlašování jídel, pokud je nebudete chtít v době distanční výuky. Automaticky to bohužel nejde zajistit. Ani technika není všemocná. Přístup do aplikace obdrželo 96% rodičů. Ve výjimečných případech kontaktujte s předstihem vedoucí školní jídelny, tel.: 417 568 009.

Děkuji za pochopení

Mgr. Milan Sanitrik

ředitel školy

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4301

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky