↑ Zpět na Pomoc při potížích

Print this Stránka

Výchovný poradce

Na stránce s pracuje

MGR. JANA LICHTENBERGOVÁ

konzultace:    dle dohody                                           kontakty: poradce@zskostany.cz                                                                                                                                                     jana.lichtenbergova@zskostany.cz

 

   Kdy můžeš vyhledat výchovnou poradkyni:

  • Nejde ti učení a rád/a bys s ním pohnul/a?

  • Všichni ti nadávají, že se neumíš chovat, a ty se přece snažíš?

  • Všichni se tě ptají, co z tebe bude, a ty to sám/sama nevíš?

  • Bojíš se školy, spolužáků, rodičů, své budoucnosti?

  • Máš pocit, že něco zásadně nezvládáš?

  • Děje se ti něco zlého?

  • Máš problémy ve svém osobním, soukromém životě?

  • Víš o někom, koho druzí trápí, a sám/sama se bojíš zasáhnout?

  • Nevíš, kam se vydat po základní škole?

  • Nebo s jakýmkoli jiným problémem.

Když mě vyhledáš, budeme společně hledat řešení, abychom tvoje starosti zvládli.

Přihlášky a přijímací zkoušky na SŠ:

1) Přihlášky podávají uchazeči o studium sami přímo k rukám ředitelů středních škol. V praxi to znamená, že vyplněnou přihlášku donese žák k nám na základní školu, abychom mu razítkem potvrdili správnost uváděných známek a prospěchu, ale potom si ji opět odnese a zašle nebo osobně dodá na střední školu, kterou si zvolil. Termíny poddání přihlášky se nemění: do 1. března v případě oboru s běžnými přijímacími zkouškami a do 30. listopadu v případě konání talentových zkoušek.
2) Každý uchazeč si může podat 2 přihlášky na 2 různé střední školy i na stejnou školu. Naše škola vám vydá pouze 2 přihlášky, pokud některou z nich zkazíte, je nutné si nové zakoupit.
3) Každý uchazeč obdrží také jeden “zápisový lístek”, který mu vydá buďto základní škola nebo krajský úřad. Tento zápisový lístek slouží k potvrzení, že žák skutečně míní nastoupit na SŠ, na kterou úspěšně prošel přijímacím řízením. Tento zápisový lístek je nutno dodat na střední školu do 10 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí, jinak střední škola pokládá místo za uvolněné a může ho obsadit jiným uchazečem (např. z druhého kola přijímacího řízení).

DŮLEŽITÉ:  VŠECHNY STÁTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY POŘÁDAJÍ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY.

Přijímací testy rozhodují o přijetí uchazeče na SŠ ze 60%.

Kde najdete další spolehlivé informace:

1. Informace o jednotlivých školách, požadavcích přijímacího řízení a uplatnění absolventů: www.infoabsolvent.cz 

2. Nové přijímací řízení a přihlášky ke stažení: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore 

 

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?page_id=2866