↑ Zpět na Pomoc při potížích

Print this Stránka

Výchovný poradce

Na stránce s pracuje

MGR. JANA LICHTENBERGOVÁ

konzultace:    dle dohody                                           kontakty: poradce@zskostany.cz                                                                                                                                                                                              jana.lichtenbergova@zskostany.cz

 

   Kdy můžeš vyhledat výchovnou poradkyni:

  • Nejde ti učení a rád/a bys s ním pohnul/a?

  • Všichni ti nadávají, že se neumíš chovat, a ty se přece snažíš?

  • Všichni se tě ptají, co z tebe bude, a ty to sám/sama nevíš?

  • Bojíš se školy, spolužáků, rodičů, své budoucnosti?

  • Máš pocit, že něco zásadně nezvládáš?

  • Děje se ti něco zlého?

  • Máš problémy ve svém osobním, soukromém životě?

  • Víš o někom, koho druzí trápí, a sám/sama se bojíš zasáhnout?

  • Nevíš, kam se vydat po základní škole?

  • Nebo s jakýmkoli jiným problémem.

Když mě vyhledáš, budeme společně hledat řešení, abychom tvoje starosti zvládli.

Přihlášky a přijímací zkoušky na SŠ:

1) Přihlášky podávají uchazeči o studium sami přímo k rukám ředitelů středních škol. V praxi to znamená, že vyplněnou přihlášku donese žák k nám na základní školu, abychom mu razítkem potvrdili správnost uváděných známek a prospěchu, ale potom si ji opět odnese a zašle nebo osobně dodá na střední školu, kterou si zvolil.
Termíny podání přihlášky se nemění: do 1. března v případě oboru s běžnými přijímacími zkouškami a do 30. listopadu v případě konání talentových zkoušek.
2) Každý uchazeč si může podat 2 přihlášky na 2 různé střední školy i na stejnou školu. Naše škola tiskne přihlášky ze Školy online.  Žákům jsou předány kompletně vyplněné přihlášky.
3) Každý uchazeč obdrží také jeden “zápisový lístek”, který mu vydá buďto základní škola nebo krajský úřad. Tento zápisový lístek slouží k potvrzení, že žák skutečně míní nastoupit na SŠ, na kterou úspěšně prošel přijímacím řízením. Tento zápisový lístek je nutno dodat na střední školu do 10 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí, jinak střední škola pokládá místo za uvolněné a může ho obsadit jiným uchazečem (např. z druhého kola přijímacího řízení).

DŮLEŽITÉ:  VŠECHNY STÁTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY POŘÁDAJÍ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY = JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Přijímací testy rozhodují o přijetí uchazeče na SŠ ze 60%.

Kde najdete další spolehlivé informace:

1. Informace o jednotlivých školách, požadavcích přijímacího řízení a uplatnění absolventů: www.infoabsolvent.cz 

 

 

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?page_id=2866