↑ Zpět na O škole

Print this Stránka

Školská rada

Important!

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Je zřizována zřizovatelem, tj. městem Košťany a má 6 členů volených na 3 roky. Kdokoli zaintersovaný se na školskou radu může obrátit s dotazem, nebo připomínkou k chodu školy.

Složení školské rady pro roky 2018 – 2021

 

jméno pozice funkce ve ŠR mandát
Naďa Lebedová rodič předseda zvolený zástupce žáků
Miroslav Potměšil rodič místopředseda zvolený zástupce žáků
Bc. Lucie Lupinská učitel II. stupně tajemník zvolena za pracovníky školy
Mgr. Kateřina Fridrichová učitelka I. stupně člen zvolena za pracovníky školy
Andrea Běhounková město Košťany člen jmenována zřizovatelem
Mgr. Jana Dubranová město Košťany člen jmenována zřizovatelem

Napište nám

Kontaktovat nás můžete se svými podněty na uvedených adresách a telefonních číslech.

                                       jméno                    E-mail                      Telefon
Naďa Lebedová          nada.lebedova@seznam.cz                   777 959 076   
Miroslav Potměšil          mirek.potmesil@gmail.com  
Bc. Lucie Lupinská          lucie.lupinska@zskostany.cz                   417 568 160
Mgr. Kateřina Fridrichová          katerina.fridrichova@zskostany.cz                   417 568 071
Andrea Běhounková          behounkova@kostany.cz                   777 898 008
Mgr. Jana Dubranová          jana.dubranova@gmail.com                   777 451 148

 

Dokumenty školské rady

Základní informace o školské radě
Jednací řád
 
 

 

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?page_id=707