↑ Zpět na Výuka

Print this Stránka

Učitelé

 

Třída Vyučující Vyučuje Email:

I. stupeň

I.A Mgr. Dana Parásková dana.paraskova@zskostany.cz
l.B Mgr. Eva Červená eva.cervena@zskostany.cz
I.A Mgr. Kateřina Fridrichová katerina.fridrichova@zskostany.cz
ll.B Mgr. Romana Šlincová romana.slincova@zskostany.cz
ll.B Lucie Zítková Asistent pedagoga lucie.zitkova@zskostany.cz
III.A Mgr. Tereza Walterová tereza.walterova@zskostany.cz
III.A Nikola Kozáková Asistent pedagoga nikola.kozakova@zskostany.cz
III.B Michaela Kubíková michala.kubikova@zskostany.cz
IV. Mgr. Renáta Málková renata.malkova@zskostany.cz
IV. Eliška Dašková Asistent pedagoga eliska.daskova@zskostany.cz
V. Mgr. Zdeňka Šimková Doležalová zdenka.simkova@zskostany.cz
V. Blanka Koníčková Asistent pedagoga blanka.konicková@zskostany.cz

 II. stupeň

VI.A Mgr. Michaela Klapková Ozomová AJ, Pč michaela.ozomova@zskostany.cz
Vl.A Andrea Kaiserová Asistent pedagoga andrea.kaiserova@zskostany.cz
VI.B Mgr. Bc. Ester Macháčková M, Hv, Vv ester.machackova@zskostany.cz
VI.B Jitka Matzková VV jitka.matzkova@zskostany.cz
VII.A Mgr. Luboš Prchal D, VO, Inf. lubos.prchal@zskostany.cz
Vll.B Mgr. Lucie Lupinská AJ, Př,Vkz,Bicv lucie.lupinska@zskostany.cz
VIII. Mgr. Jiří Jakeš Tv, Z,Zsem.,Inf. jiri.jakes@zskostany.cz
VIII. Dana Martinová Asistent pedagoga dana.martinova@zskostany.cz
IX. Mgr. Pavol Kufel M, Ch, Mcv. pavol.kufel@zskostany.cz
IX. Jana Pletichová Asistent pedagoga jana.pletichova@zskostany.cz

Bez třídnictví

Mgr. Markéta Ševitová ČJ, Aj,ČJcv. marketa.sevitova@zskostany.cz
Petra Kolářová M, F, Mcv. petra.kolarova@zskostany.cz
Mgr. Jana Lichtenbergová ČJ, N, Pč, ČJcv. jana.lichtenbergova@zskostany.cz
Jitka Matzková VV jitka.matzkova@zskostany.cz
Jana Pletichová VV, Pč jana.pletichova@zskostany.cz
Mgr. Lenka Novotná ČJ. Nj, ČJcv. Lenka.novotna@zskostany.cz
Mgr. Milan Sanitrik  Tv, Pč sanitrik@volny.cz
milan.sanitrik@zskostany.cz

Výchovný poradce

Mgr. Jana Lichtenbergová (jana.lichtenbergova@zskostany.cz) 

Metodik prevence

 

Mgr. Lucie Lupinská (email: lucie.lupinska@zskostany.cz)

Školní družina

I. oddělení –  Jana Morkesová
II. oddělení – Eva Lišková
III.oddělení –  Lucie Zítková
 
Potřebujete kontaktovat jiné pracovníky?  >>> Naleznete je v sekci kontakty <<< 

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?page_id=706