Čvn 15

Medailonek o naší škole

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

prohlédněte si medailonek naší školy natočený Ústeckou regionální televizí.

https://www.youtube.com/watch?v=oTulSxw7rBk

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4886

Úno 05

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

  

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Naše škola se zapojila do Národního plánu obnovy – doučování žáků – od října 2021. Doučování se účastní vybraní žáci od II. do IX. třídy, kteří byli vlivem distančního vzdělávání ohroženi školním neúspěchem. Do doučování jsou zapojeni také žáci, na přání jejich zákonných zástupců, jejichž prospěch nebyl distanční výukou ohrožen. Součástí národního plánu obnovy je také stmelování kolektivů a zkvalitňování vzájemných vztahů mezi žáky. Naše škola se zúčastnila TepFactoru a ve 2. pololetí jsou pro ně připraveny preventivní programy Štěpán.

 

INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU DIGITALIZACE KOMPONENTA 3. 1. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Škola z čerpaných finančních prostředků zakoupila 5 nových notebooků, které slouží našim žákům během výuky.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4596

Led 11

Multifunkční odborná učebna ZŠ Košťany

Multifunkční odborná učebna ZŠ Košťany

reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009429

Cílem projektu je vybudování přístavby školy (zahradního pavilonu), ve které vznikne multifunkční odborná učebna cizích jazyků, přírodních věd a dalších odborných předmětů s využitím ICT, bezbariérové WC a sklad pomůcek.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, technické
a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků
na trhu práce.

Dotace:                                             2 033 000,- Kč

Vlastní zdroje:                                    107 000,- Kč

Celkem :                                           2 140 000,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4589

Čvn 28

Slavnostní předávání vysvědčení- 9.ročník

V pátek 28.6.2024 jsme se ve Společenském sále Slávia rozloučili se žáky 9.třídy. Všem žákům přejeme mnoho úspěchů na další cestě vzděláváním.

Fotogalerie ZDE

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=5411

Čvn 27

Sbírka pro Teplické kočky

V měsíci květnu probíhala na naší škole sbírka pro kočičky v útulku – Teplické kočky v Dubí. Děkujeme všem žákům a jejich rodičům a zaměstnancům za přispění granulemi, kapsičkami, mlskami, dekami, ručníky a čisticími prostředky. Kočičky měly ohromnou radost. 

Fotogalerie ZDE.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=5408

Čvn 27

Poslední zvonění 2024

Školní rok 2023/2024 je pomalu za námi. V pátek nás čeká vysvědčení, pro některé na základní škole první, pro jiné poslední. Čtvrtek 27.6. byl ve znamení pochval a předávání cen našim nejlepším žákům a žákyním. Své ceny si děti převzaly za prospěch, vzorné chování, přístup ke vzdělání, pomoc spolužákům a učitelům, reprezentaci školy na sportovních akcích apod.

 

Galerie ZDE.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=5403

Čvn 22

Sportovní den

V pátek 21.6.2024 uspořádali učitelé 2.stupně pro jejich žáky sportovní den. Počasí bylo nádherné a žáci si poměřili své síly v mnohých sportovních disciplínách jako jsou skok z místa, sprint na 30 m, hod na koš, hod medicimbalem, člunkový běh a přeskok přes švihadlo. Všechny zúčastněné žáky chválíme za jejich aktivní účast a sportovní výsledky. 

Fotogalerie ZDE.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=5394

Čvn 20

ŠVP

Dne 10. června jsme jeli na pětidenní pobyt v penzionu Hana v Jizerských horách. Jakmile jsme přijeli na místo, přivítali nás noví vedoucí, kteří si nás rozdělili do týmů. Hned potom jsme šli na vyhlídku Světlý vrch. Každý den jsme měli budíček v 7:30 vždy s ranní písničkou. Od pondělí do pátku nám vařili vynikající jídla, například buchtičky s krémem, kuře na kari a taky dobré polívky. Měli jsme tam spoustu aktivit – střílení z luku, soutěže ve skupinách, hraní divadla i zpívání s kytarou. Na závěr našeho pobytu jsme navštívili výrobnu hraček, kde má svou porodnici i samotný Krteček. Všichni jsme si to moc užili.

Za 3.-5. třídu Juli a Sophi

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=5387

Čvn 12

Týden dětských radostí

Rok se s rokem sešel a my jsme v letošním roce měli možnost opět přivítat naše přátele z Košťan nad Turcom a z Valalik. Pro děti byly naplánované různé výlety a akce. Sice nám příliš nepřálo počasí a program jsme museli kvůli dešti poupravit a předělat, ale i tak se týden vydařil a žáci si odnesli mnoho zážitků, nových přátelství a snad i nových poznatků. V pondělí 27.5. jsme se povozili výletním vláčkem Humboldt po krásách a památkách města Teplice a na závěr se pokochali nádhernými výhledy z Doubravské hory. Za zvuku hromu a mezi kapkami deště jsme utíkali zpět k vláčku, ale den se i přes nepřízeň počasí vydařil. 

V úterý 28.5. jsme bohužel museli zvolit náhradní program, ale zámek Krásný dvůr u Podbořan měl pro nás své dveře otevřené a slečna průvodkyně nás provedla interiéry a seznámila nás s historií zámku. V zámeckém parku nás bohužel zaskočil prudký déšť, a tak jsme se přesunuli do Žatce do Muzea chmelařství. Místní průvodce byl opravdu bodrý muž a žáci si mohli i ukazované předměty osahat, vyzkoušet, potěžkat a díky tomu se vžít do situace chmelařů. 

Středa 29.5. byla vzhledem k počasí velice přívětivá a v Praze nás z Pražského hradu k Prašné bráně provázelo sluníčko a poměrně vysoké teploty. Procházku po Praze nám zpříjemnily dvě velice milé průvodkyně a jedna dokonce hrála Bosanu v pohádce Tři veteráni. Toulání po památkách jsme zakončili nákupním šílenstvím v obchodním domě Palladium.

Čtvrtek 30.5. byl opět ve znamení deště, tedy nás čekal náhradní program. Dopoledne jsme navštívili Cisterciánský klášter v Oseku a odpoledne Zámek Duchcov. Úspěšný den jsme zakončili v cukrárně. Do školy jsme se stihli vrátit za svitu sluníčka, ale těsně před prudkým lijákem.

Pátek 31.5. byl již ve znamení loučení s našimi přáteli. Ráno před odjezdem jsme si zpříjemnili sledováním ukázkou výcviku psovodů Dobrovolných hasičů Mstišov.

Týden dětských radostí uplynul jako voda, která nám po většinu týdne crčela z nebe, ale všichni jsme si výlety maximálně užili a domů odcházeli s kontakty na své nové přátele a mnoha zážitky.

Fotogalerie ZDE

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=5378

Čvn 12

Rozlučková akce ŠtěPán

Dne 4.6.2024 se žáci 9.ročníku ZŠ v Košťanech účastnili „Preventivního programu Štěpán“, který probíhal v areálu teplické fary pod záštitou Selesiánského střediska Teplice. Pro žáky bylo připravené dopoledne plné úkolů rozmístěných po areálu a v zahradě fary. Některé byly zaměřené na sílu, jiné na pohyb, nebo na logické myšlení a paměť. Cílem všech, ale byla celková týmová spolupráce a podpora. Po splnění úkolů čekalo na žáky bohaté občerstvení. Na konci akce dostali žáci vytištěné obrázky baťůžku, které si podepsali a ostatní spolužáci na ně mohli anonymně napsat nějaké vzkazy či přání do budoucna.
Žákům se akce líbila a vzhledem ke krásnému počasí si ji i patřičně užili.

Fotogalerie ZDE.

Jana Pletichová

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=5374

Čvn 03

Elektrárna Ledvice

  V rámci projektu Člověk a technika jsme navštívili tepelnou elektrárnu v Ledvicích u Bíliny. Po cestě vlakem jsme se dostali k obrovské budově se třemi vysokými komíny. Na úvod nám pustili film ve 3D kině. Povídali jsme si o tom, jak vzniká elektřina a také jsme soutěžili o deník elektrárny. Potom jsme šli na prohlídku elektrárny a dále jsme se rozdělili na tři skupiny a vyjeli jsme druhým nejrychlejším výtahem v ČR do 28. patra vyhlídkové věže (za pouhou minutu). Věž je vysoká jako panelák se 44 patry. Vyhlídka byla krásná, bylo vidět nejen na Krušné hory, ale i na nejvyšší horu Českého středohoří – Milešovku. Uvědomili jsme si, že bez elektřiny by bylo mnohem těžší žít. Moc jsme si to užili.

Za 5. třídou Juli, Sofi, Anet, Áňa

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=5371

Kvě 17

Zlomky

  Dne 16.05. jsme se v hodině matematiky seznamovali se zlomky. Ujídali jsme jednotlivé části
z celkového počtu kousků pizzy. Matematika tak byla pro nás netradiční a moc chutná.

4. třída – R. Šlincová, N. Kozáková

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=5368

Kvě 07

Pohár rozhlasu v atletice

V pátek 3. května vyrazili chlapci ze VI. a VII. třídy reprezentovat naši školu na lehkoatletické závody do atletického města Bílina. Vzdor názoru škarohlídů, že nemáme výkonnost ani podmínky pro nácvik jednotlivých disciplín, to naši kluci zvládli na výbornou. Rastislav Sanitrik, Martin Bihary, Alex Müller, Matyáš Švarc, Daniel Filip, Mikhaylo Jaremchuk a Lukáš Plíva jako družstvo obsadili krásné 6. místo z 15 přihlášených škol. Všichni statečně bojovali o zisk maxima bodů. Hvězdou a kapitánem týmu byl Alex, který vyhrál běh na 60 metrů. Jako jediný ze 49 běžců běžel pod 8 sekund a na 1000 metrové trati byl na 3. místě. Dalším skvělým výsledkem bylo 2. místo v hodu kriketovým míčkem Mikhayla, který dosáhl výkonu 56,38 metru. Neméně kvalitní byly výkony obou skokanů do výšky Dana a Matyáše, kteří obsadili výkonem 134 cm 6. místo, respektive výkonem 130 cm 8. místo. Celkem náš tým získal 3 260 bodů. Na 3. místo nám chybělo pouhých 419 bodů. Tak snad příště.

Všem klukům patří náš velký dík za vzornou reprezentaci školy.

                                                                                                                      Milan Sanitrik a Martin Bihary st.

                                                                                                                          trenér            asistent  trenéra

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=5365

Starší příspěvky «