Čvn 05

Třídní schůzka

Vážení rodiče,

v pátek 26. 6. 2020 se od 15 hodin

uskuteční třídní schůzka pro rodiče našich budoucích prvňáčků.

Seznámíte se s třídními učitelkami, které budou od září pracovat s vašimi dětmi.

Řekneme si všechny potřebné informace, které byste jako rodiče “prvňáčka” měli znát.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4128

Čvn 29

Slavnostní předávání vysvědčení

Letošní neobvyklý školní rok jsme s našimi deváťáky ukončili již tradičně na Městském úřadě v Košťanech. Žáci si převzali vysvědčení, a rozloučili se tak se základní školou. Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným, hlavně rodičům, kterých přišlo tentokrát opravdu hodně.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4145

Čvn 24

Hledání ztraceného trezoru

V úterý 23. června se žáci 7. třídy, kteří se poctivě účastnili online výuky, vypravili hledat ztracený trezor profesora Youngmana. Orientovali se podle mapy Košťan, jejich úkolem bylo vždy splnit úkol, získat souřadnice a vydat se na dané místo, kde je čekal další úkol a tak stále dokola, dokud nedorazili až tam, kde byl trezor zakopán. Žáci si počínali dobře, špatný směr nabrali jen jednou a výpravu úspěšně zakončili na školní zahradě, kde pátrali po sejfu, zatímco na ně vodou z hadice útočil nepřátelský špion. Nakonec trezor našli, přes menší komplikace se ho podařilo i otevřít a všichni tak získali zaslouženou odměnu – odznaky s nápisem „Zvládli jsme to!“.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4142

Čvn 23

Rozloučení našich deváťáků

 

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4138

Čvn 23

Piknik

V pondělí 22. 6. 2020 jsme se žáky osmých ročníků úspěšně zakončili naši „karanténní“ hru Dva roky prázdnin.

Ve druhém pololetí jsme se všichni ocitli doslova jako trosečníci na svých vlastních ostrovech. Pro všechny to byla nová situace, nikdo nevěděl, jak bude vzdělávání na dálku fungovat. Společně jsme se tedy vydali na virtuální cestu trosečníků, kterým jde o přežití. Žáci po celou dobu získávali body za práci v českém jazyce. Soutěžili nejen jako jednotlivci, ale také v týmech. Na dálku plnili třeba i skupinové práce.

Na závěrečném pikniku jsme pak ocenili přeživší týmy a ty nejlepší jednotlivce, chvíli jsme poseděli a popřáli si krásné, tentokrát už regulérní, prázdniny.

autor: Mgr N.Michálková

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4135

Čvn 11

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vážení rodiče,

v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., – Školský zákon, v platném znění vyhlašuji na dny

29. 6. 2020 –   30. 6. 2020 dva dny ředitelského volna pro žáky školy. Vysvědčení dostanou žáci v pátek 26. 6. 2020.

Mgr. Milan Sanitrik

ředitel školy

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4132

Čvn 05

Neuskutečněná škola v přírodě

Vážení rodiče žáků, kteří měli odcestovat 30.5.2020 do školy v přírodě,

zašlete číslo účtu třídnímu učiteli. Všem vám bude vrácena celá částka za neuskutečněnou školu v přírodě .

S pozdravem

Milan Sanitrik

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4124

Kvě 26

RODIČŮM ŽÁKŮ II. STUPNĚ

Vážení rodiče,

 

včera rozhodla vláda ČR, že od 8. června se můžou vrátit do školy žáci druhého stupně ZŠ, pokud to dovolí prostorové, materiální  a lidské zdroje. V současné době bohužel již nemáme lidské zdroje, které by zajistily zvýšené hygienické požadavky na pobyt žáků ve škole. Myslím si, že pokud se budou žáci chtít vidět se svými třídními učiteli, můžou tak učinit i v přírodě, které je v okolí školy dostatek. Jednalo by se o možnost „třídnické hodiny v přírodě“. Jednotliví třídní učitelé druhého stupně budou kontaktovat své žáky, zjistí zájem a je v jejich kompetenci svolat si své žáky v určitý den a hodinu. Účast žáků bude vždy dobrovolná, jak explicitně vychází z nařízení vlády ČR.

 

                                                                                                                              Mgr. Milan Sanitrik

                                                                                                                                   ředitel školy

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4121

Kvě 18

95. výročí otevření školy 13. 6. 2020

Vážení,

je mi velice líto, že Vám musím oznámit tuto nemilou zprávu. Vzhledem k situaci v celé ČR jsme se rozhodli, že letošní oslavy 95. výročí otevření naší školy se konat nebudou. Není to ani možné.

Děkuji za pochopení. Mgr. Milan Sanitrik, ředitel školy.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4118

Kvě 13

VÝSLEDKY ZÁPISU DO I. TŘÍDY ZŠ

Vážení rodiče,

všichni žáci, jejichž zákonní zástupci  podali přihlášku k základnímu vzdělávání na naši školu, byli PŘIJATI. 

 

 

                                      VÝSLEDKY ZÁPISU ŽÁKŮ DO PRVNÍ TŘÍDY

                                        Termín zápisu  1. 4. 2020 až 30. 4. 2020

 

Č.j. SŘ – 03/2020 – Sa

V Košťanech dne 13. 5. 2020

 

                                                                         ROZHODNUTÍ

 

Ředitel Základní školy v Košťanech. jako příslušný správní orgán rozhodl podle  ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění  a v souladu se zákonem                         č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění  takto:

 

 

Přijatí žáci

 1. K1/2020                               25. K25/2020
 2. K2/2020                               26. K26/2020
 3. K3/2020                               27. K27/2020
 4. K4/2020                               28. K28/2020
 5. K5/5020                               29. K29/2020
 6. K6/2020                              
 7. K7/2020                              
 8. K8/2020                              
 9. K9/2020                              
 10. K10/2020
 11. K11/2020
 12. K12/2020
 13. K13/2020                            Žádosti o odklad povinné školní docházky
 14. K14/2020
 15. K15/2020                                                                             30. K30/2020
 16. K16/2020                                                                             31. K31/2020
 17. K17/2020                                                                             32. K32/2020
 18. K18/2020                                                                             33. K33/2020
 19. K19/2020                                                                             34. K34
 20. K20/2020                            Nepřijatí žáci                      žádní
 21. K21/2020
 22. K22/2020
 23. K23/2020
 24. K24/2020                         Mgr. Milan Sanitrik

                                                   ředitel školy

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4113

Starší příspěvky «