Pro 16

Vánoční trhy a sboreček

Včera v podvečeních hodinách vystoupil sboreček naší školy na vánočních trzích, které každoročně pořádá město Košťany. Díky velmi dobrému ozvučení jsme si mohli vyslechnout koledy a vánoční písně v podání žáčků naší školy. Myslím si, že se vystoupení opravdu zdařilo a všem líbilo. Můj dík patří nejen žáčkům, ale také paní učitelce Daně Paráskové, která sboreček vede již několik let a Veronice Tomsové, která jí od letošního školního roku zdatně pomáhá.

M. Sanitrik

ředitel školy

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3660

Pro 16

Dopis rodičů

Jménem rodičů(určitě mluvím za všechny) bych chtěla poděkovat paní učitelce Kateřině Fridrichové a Ester Macháčkové za výborný nápad uspořádat sportovní klání pro rodiče a děti druhých tříd. Děti a rodiče soutěžili v neotřelých disciplínách s plným nasazením – někdy i za cenu menších karambolů(rodičů). I přes veškerou snahu se nepodařilo zdatné děti porazit.. Všichni jsme se dobře bavili. Akci jsme završili příjemným předvánočním posezením a rozdáním medailí ve třídě. Všem přejeme příjemné a klidné vánoční svátky a do nového roku jen to dobré.

Za všechny nadšené rodiče

L. Sanitriková

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3657

Pro 10

Čarodějův učeň

Letos jsme s žáky druhého stupně oslavili Mikuláše trochu netradičně. Vydali jsme se do ústeckého Činoherního studia na divadelní představení Čarodějův učeň. Moderně pojaté drama se žákům velmi líbilo.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3653

Pro 09

Vánoční koncert pro Rozárku a Karolinku

Členky školního pěveckého sborečku si v neděli 9. 12. 2018 zazpívaly s ústeckým sborem Chorea pueri ustensis. V krásném prostředí teplické Beuronské kaple si přes sto návštěvníků prožilo krásný adventní podvečer. Na koncertu zazněly vánoční písně známé i méně známé, české  i v několika cizích jazycích. Děti zpívaly krásně stejně jako jejich sbormistryně    Bc. V. Tomsová, asistentka pedagoga  na naší škole. 

Výtěžek koncertu je věnován na léčbu nemocných dvojčátek Rozárky a Karolínky.   

http://www.nadejeproholcicky.cz/kontakt/

                                                                   Mgr. M. Sanitrik

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3640

Pro 07

Nocveš

NOCVEŠ je zkrátka zkratka pro nocování ve škole. A měli jsme pěkně napilno. Dvakrát jsme porazili dospělácké družstvo ve vybíjené. Pouštěli jsme lampiony štěstí, které nám mizely na noční obloze nad hlavou. Druhý den jsme si připravili vlastní pomazánku. Zahráli jsme na flétnu p. Kořínkové z Košťan a poděkovali jí vyrobenou vánoční hvězdou za dárky pro kočičí útulek. A šupky hupky zas do svých postelí!

Šlincová Romana, Plicková Alice

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3635

Pro 06

IQ Landia – 2.stupeň

V pátek 30. 11. jsme jeli do IQlandie v Liberci. Cesta trvala cca 2 a půl hodiny. Cestou autobusem jsme dělali kraviny.

V IQlandii nás paní učitelka rozdělila do dvou skupin. Každá skupina měla vlastní laborku. Starší žáci se zabývali chemií v kuchyni a mladší žáci zkoumali svět pod mikroskopem.

V laborkách určených pro starší žáky jsme určovali úspornost některých kuchyňských spotřebičů. Potom jsme pomocí jodu zjišťovali, v jaké potravině je škrob. Na dalším stanovišti jsme zjišťovali zásaditost a kyselost látek. Poslední stanoviště nám mělo pomoci pochopit, jak funguje mikrovlnka.

Mladší žáci navštívili mezitím druhé laborky. Na prvním stanovišti jsme měli hledat, co je na obrázku. Na druhém jsme museli zjistit, proč má včela medonosná chloupky na oku a kolik má ramen a pupenů nezmar. Na dalším stanovišti jsme museli pod mikroskopem poznat názvy věcí  a zjistit, jak se jmenoval ten mikroskop, který jsme pak museli také popsat. Na dalším stanovišti jsme se naučili vyrobit mikroskop z mobilu a na předposledním jsme podle mikroskopu kreslili buňky cibule a zjišťovali, jestli to je blecha nebo veš. Na posledním stanovišti jsme za pomoci mikroskopické kamery pozorovali vzorky různých látek.

Po laborkách jsme měli rozchod po celém areálu. Během toho jsme vyhledávali odpovědi k pracovnímu listu. Všechny odpovědi jsme našli na různých místech v IQlandii. Prozkoumali jsme téměř všechny výstavy. Byla tam sexmise, tam nás to bavilo nejvíc, dále planetárium, robot, který uměl mluvit a pohybovat se nebo třeba autobus, ve kterém jsme si vyzkoušeli, jaké to je zažít vichřici.

Pak už jsme jeli plni zážitků zpátky domů.

Kateřina Tichá 7.A, Karolína Voháňková 7.B

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3632

Pro 03

PERNÍKOVÝ TÝDEN ANEB PEČENÍ TRADIČNÍCH ČESKÝCH PERNÍČKŮ

 

Těsně před začátkem adventu, v týdnu 19.-23.11. 2018, voněly školní družiny i celá škola po perníku. Hned v pondělí jsme vykrajovaly a pekly vánoční tvary i netradiční motivy, jako třeba zuby. Všichni byli velice šikovní. Práce s těstem šla každému od ruky a všichni chtěli válet placky. Následující dny jsme se pustili do zdobení cukrovou polevou a lentilkami dle vlastní fantazie. To děti opravdu bavilo a velmi chutnalo. Práce se zdobičkou byla sice trošičku náročnější, ale zvládli jsme to na jedničku. Všichni si ozdobili kokosem vánoční zvonečkový svícen, který si nesli hrdě domů. Velká pochvala všem dětem i rodičům.

Vychovatelky ŠD

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3629

Lis 30

Mikulášská nadílka

Milí rodiče a žáci, přijďte s námi strávit příjemné pozdní odpoledne plné zábavy, her a písniček, a to

v pátek 7. 12. 2018 od 17 hodin v tělocvičně Základní školy Košťany. 

Vstupné:   Děti:  zdarma     Dospělí:  dobrovolné vstupné

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3621

Lis 23

Návštěva Gymnázia Teplice

 

Dne 23. listopadu 2018 celý 2. stupeň vyrazil na exkurzi do Gymnázia v Teplicích. Navštívili jsme Beuronskou kapli a tam jsme si prohlédli výstavu Republika 100. Poté jsme si prošli biopark, kde byla spousta zvířat jako například pštrosi emu, klokani, různé druhy papoušků, sovy, pavouci a želvy. Škoda, že byla zima a neviděli jsme opice. Některým žákům se splnil sen, když šli skleněným tunelem, který spojuje budovy gymnázia, při tom 6. třída potkala dva bývalé spolužáky a zamotala se mezi studenty. Už to vypadalo, že tam zůstanou, ale nakonec přeci jen vše dobře dopadlo.

Patrik Herzina, 6.tř.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3612

Lis 19

Štola Lehnschafter

V sobotu 17.11., za krásného počasí, turistický kroužek navštívil štolu v Mikulově. Po krátké instruktáži jsme zdolávali různé nástrahy a překážky, ať už to byl nízký strop, nebo kluzká podlaha. Už se nedivíme, proč jsou lidé po práci ve štole špinaví, my sami jsme byli vděčni pláštěnkám, které zachytily většinu špíny. Za odměnu jsme se posilnili a protože nám počasí přálo, vydali jsme se lesem na cestu do Střelné.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3603

Starší příspěvky «