Lis 26

Návrat do školy od 30. 11. 2020

                                                                                                                        

V pondělí 30. 11. 2020 se konečně vrátí žáci do škol. Co to znamená?

1. stupeň se vrací k prezenční výuce v plném rozsahu, pouze zpěv a tělovýchovné činnosti jsou zakázány.

Všichni žáci musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole nasazenou roušku.

Družina je zajištěna pro první až třetí třídu. Pouze pro třetí třídu platí nadále, že ranní družina se neposkytuje.

Obědy jsou zajištěny pro všechny žáky dle zvláštního harmonogramu.

2. stupeň: IX. třídy se vracejí k prezenční výuce v plném rozsahu. VI., VII. a VIII. třída se vrací do školy formou rotační výuky

30. 11. 2020 bude zahájena výuka v VI. a VII. třídě. V VIII. třídě bude pokračovat distanční výuka

7. 12. 2020 se třídy vystřídají. Ve škole budou IX. třídy a VIII. třída. VI. a VII. třída budou na distanční výuce. Tento rotační systém se bude opakovat do odvolání.

Obědy jsou zajištěny pro všechny žáky prezenční i distanční výuky dle zvláštního harmonogramu.

Všichni žáci musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole nasazenou roušku.

 

Milan Sanitrik

ředitel školy

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4204

Říj 30

Něco se chystá! – 2.stupeň

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4199

Říj 14

Literární hraní

 

Takhle jsme si hráli, než jsme opět museli usednout k počítačům.

Naši deváťáci dostali za úkol vymyslet literární hry, díky nimž by si zopakovali dosavadní znalosti z literatury. Vznikla skvělá PEXESA, PEXETRIA, DOMINO, ČERNÝ PETR i KNIHOPOLY.

Žákům dělala tvorba her radost, ale daleko větší odměnou jim bylo, když si hry mohli sami vyzkoušet. Kdo není nadšený, když vidí, že jeho hra zaujme i ostatní spolužáky?

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4193

Říj 13

Uzavření školy

Vážení rodiče,

v souladu s nařízením vlády bude naše škola od 14. 10. 2020 uzavřena.

Přecházíme na distanční výuku, která je pro všechny žáky povinná.

Otevření školy se plánuje od 2. 11. 2020.

Mgr. Milan Sanitrik

ředitel školy

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4191

Říj 09

Organizace výuky od 12. 10. 2020

V pondělí 12. 10. 2020 začíná na II. stupni v souladu s opatřením MŠMT střídavá výuka.

V týdnu od 12. 10. do 16. 10. mají žáci VI. a VII. třídy prezenční výuku (výuka probíhá ve škole dle rozvrhu) a žáci VIII. třídy, IX. A, IX. B mají distanční výuku (výuka probíhá z domova prostřednictvím google učebny). Žáci bez možnosti online výuky si úkoly vyzvednou v pondělí ve 14 hodin u paní Měchurové.

V týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020 se třídy vystřídají.

 

Žáci I. stupně pokračují ve výuce beze změn. Družiny rovněž pokračují v nezměněném režimu.

 

Žák distanční výuky má právo konzumovat dotovaný oběd ve školní jídelně. Pokud tuto možnost žáci nevyužijí, nezapomeňte dětem obědy odhlásit.

Platí stávající rozpis obědů:     10:55   IX. A, IX. B

                                                    11:15   VI. třída a VIII. třída

                                                    11:30   VII. třída

 

Na období 26. 10. a 27. 10. 2020 stanovilo ministerstvo odlišnou organizaci školního roku podle § 24 odst. 3 školského zákona. V těchto dnech je podle usnesení Vlády ČR zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Tímto tedy dochází k prodloužení podzimních prázdnin.

26. 10. – 27. 10. 2020  Volné dny z rozhodnutí MŠMT

28. 10. 2020  Státní svátek

29. 10. – 30. 10. 2020  Podzimní prázdniny

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4188

Říj 08

Den jazyků

 

Tradičně jsme na naší škole slavili Den jazyků projektem. Vzhledem k situaci jsme nemohli vycestovat do Německa, jak je naším zvykem, a proto jsme se rozhodli cestovat alespoň virtuálně.

Každá třída se svým učitelem navštívila jeden stát, o kterém se dozvěděla mnoho informací. Žáci hráli domino, doplňovali křížovky, v jedné třídě dokonce ochutnávali místní produkty.

Abychom měli pocit, že jsme opravdu v cizině, vytvářeli pak žáci scénky z filmů v anglickém jazyce. Nejvíce jsme se pobavili u filmového kvízu, při kterém se v každé třídě pustily natočené scénky, a žáci hádali, z jakého filmu jsou.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4184

Zář 25

Počítačová studovna

Milí žáci druhého stupně,
abyste se mohli na hodiny lépe připravovat, nachystali jsme pro vás počítačovou studovnu. Po dohodě s učiteli si můžete od pondělí do čtvrtka od 14 hodin přijít do počítačové učebny udělat online úkoly, procvičovat učivo nebo vypracovat referáty.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4177

Zář 21

Eko -park

Někteří žáci naší školy se v sobotu vydali na výlet do libereckého EKOParku. Vařili z bláta, dostali se z bludiště, dozvěděli se zajímavé informace o recyklování, vytvořili si výrobek ze dřeva a na závěr vyluštili pátý živel a dostali se k vytouženému pokladu. Všichni si výlet moc užili.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4173

Srp 27

Zahájení školního roku 2020/2021

  Aktualizace: Informace pro rodiče a zákonné zástupce 

  • Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 proběhne v jednotlivých třídách.
  • Žáci nepotřebují prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Ve společných prostorách ani ve třídě nemusí mít žák roušku.
  • V případě, že Vaše dítě bude mít příznaky respirační nemoci, neposílejte je do školy, obraťte se na svého lékaře, informujte školu – třídního učitele.
  • Pokud zjistíme příznaky nemoci ve škole, budeme Vás okamžitě informovat.
  • Děti musí mít u sebe vždy papírové kapesníky.
  • Škola má zajištěný dostatek dezinfekčních prostředků – elektronické bezdotykové dávkovače dezinfekce, papírové utěrky, dávkovače mýdla s antibakteriálním účinkem.
  • Školní družina zajištěna pro žáky I. – III. třídy.
  • I. třída ranní družina 6.00 – 7.40 – odpolední družina  11.40 – 16.30
  • II.třída ranní družina 6.00 – 7.40 – odpolední družina 11.40 – 16.30
  • III. třída ranní družina se neposkytuje – odpolední družina  12.40 – 16.30
  • Školní jídelna zajistí obědy pro všechny strávníky školy.
  • Vstup zákonných zástupců do školy bude omezen na nejnutnější případy.
  • Doporučuji Vám všem přečíst si manuál pro školy a doporučení ČŠI. Vše naleznete na našich www stránkách.
  • Doporučení ČŠI pro školy-organizace vzdělávání a práce se vzdělávacím obsahem 2020-2021
  • Manual_k_provozu_skol_MŠMT_MZd
  • V případě dotazů se obracejte na třídní učitele, zástupkyni ředitele Mgr. Janu Lichtenbergovou nebo ředitele školy.

Třídní učitelé  

I. stupeň                                                                      II. stupeň

I.A   Mgr. Eva Červená                                      VI. tř.  Mgr. Jiří Jakeš

I.B   Mgr. Dana Parásková                                VII. tř. Mgr. Pavol Kufel

II. tř. Mgr. Renáta Málková                                VIII. tř. Mgr. Markéta Ševitová

III. tř. kol. Tereza Přibylová                                IX. A    Mgr. Luboš Prcha

IV. A Mgr. Kateřina Fridrichová                          IX. B    Mgr. Lucie Lupinská

IV. B Mgr. Ester Macháčková

V. A Mgr. Romana Šlincová

V. B Mgr. Nikola Kubáňová

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4160

Čvn 29

Slavnostní předávání vysvědčení

Letošní neobvyklý školní rok jsme s našimi deváťáky ukončili již tradičně na Městském úřadě v Košťanech. Žáci si převzali vysvědčení, a rozloučili se tak se základní školou. Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným, hlavně rodičům, kterých přišlo tentokrát opravdu hodně.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4145

Starší příspěvky «