Úno 05

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

  

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Naše škola se zapojila do Národního plánu obnovy – doučování žáků – od října 2021. Doučování se účastní vybraní žáci od II. do IX. třídy, kteří byli vlivem distančního vzdělávání ohroženi školním neúspěchem. Do doučování jsou zapojeni také žáci, na přání jejich zákonných zástupců, jejichž prospěch nebyl distanční výukou ohrožen. Součástí národního plánu obnovy je také stmelování kolektivů a zkvalitňování vzájemných vztahů mezi žáky. Naše škola se zúčastnila TepFactoru a ve 2. pololetí jsou pro ně připraveny preventivní programy Štěpán.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4596

Led 11

Multifunkční odborná učebna ZŠ Košťany

Multifunkční odborná učebna ZŠ Košťany

reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009429

Cílem projektu je vybudování přístavby školy (zahradního pavilonu), ve které vznikne multifunkční odborná učebna cizích jazyků, přírodních věd a dalších odborných předmětů s využitím ICT, bezbariérové WC a sklad pomůcek.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, technické
a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků
na trhu práce.

Dotace:                                             2 033 000,- Kč

Vlastní zdroje:                                    107 000,- Kč

Celkem :                                           2 140 000,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4589

Lis 25

VÝLET DO PRAHY – NÁRODNÍ MUZEUM

 

Dne 21. listopadu pořádala škola výlet do Prahy do Národního muzea. Už v 6:45 jsme měli sraz před školou. Když jsme dorazili do Prahy, absolvovali jsme krátkou procházku. Další cesta vedla k Národnímu muzeu. Nejprve nás přivítala paní průvodkyně a začala nám prohlídka muzea. Viděli jsme různé exponáty ze 16. století, například obrazy a různé zbraně. Mohli jsme si vyzkoušet přilbu a potěžkat meč. Zajímavý byl i dřevěný kočár. Během celé prohlídky jsme vyplňovali pracovní list. Nakonec se s námi paní průvodkyně rozloučila a my vyrazili k obchodnímu centru Palladium, kde jsme si dali něco k snědku. Potom jsme šli společně na určené místo, kde čekal autobus, který nás odvezl zpět do Košťan. V Košťanech byl ještě sníh, tak jsme se všichni společně zkoulovali a šli domů.

Pavel Civín VII. A, Natálie Schlütterová 9. tř.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4752

Lis 25

SKLÍPKANI – DOKONALÍ LOVCI

Ve středu 9. 11. se žáci II. stupně vydali na přednášku o exotických pavoucích do teplické botanické zahrady. Výstavu s přednáškou připravili členové spolku Arachnopark World spolu se zaměstnanci botanické zahrady. Žáci měli možnost prohlédnout si desítky exotických pavouků – sklípkanů a dozvědět se zajímavosti o jejich životě, výskytu, rozmnožování a chovu. Přednáška byla velmi poutavá a naši žáci ji se zájmem sledovali. Nechyběl ani prostor pro dotazy. Pro mnohé žáky a žákyně byla tato výstava také o překonávání sebe
samých a svého strach z pavouků, což nakonec všichni zvládli.

Mgr. Lucie Lupińská

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4747

Lis 22

Úspěch našich děvčat

V sobotu 19. 11. 2022 se naše žákyně Nela Kobyláková a Ema Libánská zúčastnily turnaje ve stolním tenise, který pořádal Sokol Verneřice pro neregistrované hráče a hráčky do šestnácti let. Naše děvčata nejprve nastoupila do základních skupin spolu s chlapci, kde obstála velice slušně a bojovala dokonce o vítězství ve skupině. Tím si zasloužila postup do finálových bojů. Mezi děvčaty skončila na celkovém třetím místě Ema Libánská a Nela Kobyláková byla dokonce na místě druhém. Obě děvčata si z Verneřic odvezla poháry a pěkné ceny. Ema i Nela si zaslouží mé poděkování za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Milan Sanitrik, ředitel školy

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4741

Lis 08

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Ve čtvrtek 24. 11. 2022 se konají třídní schůzky. 

I. stupeň v 16:00

II. stupeň v 16:30

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4734

Lis 07

Ředitelské volno

V souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
( školský zákon ) v platném znění ředitel Základní školy Košťany, Komenského náměstí 351, okres Teplice vyhlašuje ředitelské volno z provozních a organizačních důvodů na pátek 18. 11. 2022.

Mgr. Milan Sanitrik
ředitel školy

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4730

Říj 10

Vyjeli jsme do Drážďan

 

Dne 26. 9. každoročně slavíme Evropský den jazyků, a tak ani letos tomu nebylo jinak.

V rámci připomenutí tohoto dne jsme v pátek 30. 9. vyjeli s dětmi 2. stupně do Drážďan navštívit  muzeum Hygieny. Sešli jsme se ráno v 7.45 před školou, a protože si žádné z dětí nezapomnělo ani potřebné dokumenty k cestě do zahraničí, ani svačinu 😉, mohli jsme bez problémů vyrazit. Počasí nám přálo, takže cesta byla příjemná a pohodová a hlavně…všichni jsme se těšili na nová poznání, zkušenosti, zážitky. A to vše se beze zbytku naplnilo. V muzeu děti zaujala zejména interaktivní stanoviště, ale díky zajímavým exponátům se dozvěděly i něco nového.

Po prohlídce muzea jsme společně vyrazili do centra Drážďan, kde se děti těšily hlavně na to, že si projdou obchodní centrum a něco nového si koupí. Přece jen … každý měl na výlet připravené nějaké kapesné a to bylo potřeba utratit 😉.

Výlet se vydařil a tak se už teď těšíme na nějaký další.

Mgr. Michaela Klapková Ozomová

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4714

Říj 04

VZPoura úrazům

 

Ve středu 21. 9. k nám do školy přijeli ambasadoři projektu VZPoura úrazům, který je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Setkání s hendikepovanou ambasadorkou tohoto projektu Jarmilou Onderkovou proběhlo v nové bezbariérové multifunkční učebně a účastnili se ho žáci všech tříd II. stupně. Paní Onderková hovořila o svém úrazu a o životě s následným postižením. Součástí setkání byla i diskuze na téma úrazů.

Mgr. Lucie Lupinská

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4711

Čvn 30

Školní výlet 5.B

Na konec školního roku jsme se vypravili na čtyřdenní turistický výlet do Jiřetína pod Jedlovou.
Jely s námi paní učitelky Macháčková, Jiroutová a paní asistentka Matzková.
V pátek ráno jsme se sešli před školu, jen s batohem, ve kterém jsme museli mít vše potřebné na celé
čtyři dny ( pro některé z nás to byl nadlidský výkon  ). Pěšky jsme šli do Jeníkova na nádraží a
vlakem jeli do Děčína a potom do Rybniště. Z Rybniště jsme šli na chatu Spojařku do Horního Podluží.
Na chatě se nám moc líbilo, výborně tam vařili a bylo tam spoustu prostoru na sportování a hlavně
bazén, který jsme vyloženě uvítali v těchto horkých dnech.
Navštívili jsme štolu, vyhlídku Jedlovku a zříceninu Tolštejn. Po cestě jsme měli všichni dobrou náladu
i přes drobné pády či nevolnosti .
Nejvíc jsme si to užili v adrenalinovém parku, kde jsme měli radost, že i paní učitelka přemohla svůj
strach a vrhla se do neznáma ….
Jako třída jsme si společně s naší třídní užili dlouhých pět let a jsme hodně rádi, že jsme na konci
prvního stupně mohli podniknout tento „ rozlučkový výlet “.
Za třídu 5.B Emma Sanitriková

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4676

Čvn 28

1.A – Indiáni Mstišov

Letošní konec roku se 1.A rozhodla oslavit ve společnosti agentury Aktivity
nadohled. Moc jsme si s nimi užili celé dopoledne. Dnešním dětem už nic neříkají
jména jako Vinnetou nebo Old Shatterhand, slova jako tee-pee, kanoe,…proto
jsme se rozhodli s tím něco udělat.
Aktivity nadohled o celé akci napsaly:
V den letního slunovratu, kdy je v roce nejdelší den a nejkratší noc, přijelo na Ranč
Saint Anthony 15 malých indiánek a indiánů ze ZŠ Košťany se svou náčelnicí, paní
učitelkou Katkou Fridrichovou, aby se dozvěděli něco nového o indiánech a jejich
způsobu života.
Velkým překvapením pro nás pořadatele bylo, že děti již přijely v čelenkách, které si
připravily ve škole, a musím uznat, že by na ně byl hrdý každý náčelník.
Poté, co se děti na ranči rozkoukaly, vydaly se na pastviny, kde se rozdělily na dva
kmeny – kmen Apačů a Siuxů. Vzájemně pak poměřovaly síly – házely podkovami,
střílely z luku a poznávaly indiánské předměty. Dalo by se říct, že to byl boj
do posledního dechu.
Po návratu na ranč čekalo na malé indiány překvapení. Majitelka ranče Irča dětem
předvedla v kostýmu indiánského náčelníka přirozenou práci s koněm a nakonec si
i děti mohly na koních zajezdit.
Mezitím jsme dětem ukázali rozdělání ohně pomocí křesadla a děti si pak na ohni
upekly své buřtíky.
Celé setkání jsme zakončili indiánskou písní doprovázenou tleskáním.
Celé dopoledne se parádně vydařilo a sluníčko, které ráno nehřálo, se před obědem
probudilo do plné síly.
Mockrát děkujeme za příjemné dopoledne a těšíme se na další spolupráci.

Všichni z 1.A

 

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4674

Čvn 17

Den slabikáře 1.B

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4671

Starší příspěvky «