Dub 11

Výsledky zápisu do ZŠ pro školní 2023/2024

Vážení rodiče,

pod následujícím odkazem naleznete výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2023/2024.     Výsledky zápisu

Rozhodnutí o přijetí, nebo odkladu je možné si vyzvednout v sekretariátu školy vždy do 15:15 hodin, případně na třídní schůzce ve čtvrtek 15. 6. 2023.

U neuzavřených zápisů čekáme na dodání potřebných dokumentů.

 

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4843

Úno 05

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

  

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Naše škola se zapojila do Národního plánu obnovy – doučování žáků – od října 2021. Doučování se účastní vybraní žáci od II. do IX. třídy, kteří byli vlivem distančního vzdělávání ohroženi školním neúspěchem. Do doučování jsou zapojeni také žáci, na přání jejich zákonných zástupců, jejichž prospěch nebyl distanční výukou ohrožen. Součástí národního plánu obnovy je také stmelování kolektivů a zkvalitňování vzájemných vztahů mezi žáky. Naše škola se zúčastnila TepFactoru a ve 2. pololetí jsou pro ně připraveny preventivní programy Štěpán.

 

INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU DIGITALIZACE KOMPONENTA 3. 1. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Škola z čerpaných finančních prostředků zakoupila 5 nových notebooků, které slouží našim žákům během výuky.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4596

Led 11

Multifunkční odborná učebna ZŠ Košťany

Multifunkční odborná učebna ZŠ Košťany

reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009429

Cílem projektu je vybudování přístavby školy (zahradního pavilonu), ve které vznikne multifunkční odborná učebna cizích jazyků, přírodních věd a dalších odborných předmětů s využitím ICT, bezbariérové WC a sklad pomůcek.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, technické
a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků
na trhu práce.

Dotace:                                             2 033 000,- Kč

Vlastní zdroje:                                    107 000,- Kč

Celkem :                                           2 140 000,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4589

Kvě 28

Odpoledne s hasiči – ŠD

 

Dne 25. května navštívili žáky školní družiny košťanští hasiči. Děti si prohlédly jejich vybavení a vyzkoušely, jak se zachází s protipožární technikou. Děkujeme!
                                                                                                                                                          vychovatelky ŠD

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4879

Kvě 17

DEN SLABIKÁŘE

 

Den Slabikáře se stal na naší škole již tradicí a letos se konal 16. 5. 2023. V tento slavnostní den se první třídy zaplnily nejen dětmi, ale také jejich rodiči, sourozenci a prarodiči. Dětem zářily oči nedočkavostí a radostí, protože se na tento den velmi těšily. Připravily si pásmo básniček, říkadel a písniček, pochlubily se četbou pohádek. Tímto poděkovaly svým Slabikářům za to, že je při prvopočátečním čtení provázel.

V závěru slavnosti dostaly všechny děti v upomínku na tento den pěknou knížku.

Dětem přejeme mnoho krásných chvil při čtení!

                                                                           

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4875

Kvě 09

Divadlo Krabice – ŠD

Dne 4. května přijeli za žáky do školní družiny herci Divadla Krabice s představením Kde je ten ježek? Ze spontánní komunikace dětí s herci bylo znát, že se pohádka líbí

vychovatelka Jana Morkesová

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4871

Dub 24

Projekt DEN ZEMĚ – 2.B a 4. třída

V rámci Dne Země jsme navštívili DDM Teplice. Zamířili jsme přímo do přírodovědného oddělení, kde jsme se dozvěděli vše o chovu hlodavců a plazů. Také jsme obdarovali zvířátka pamlsky a ještě jsme se s nimi pomazlili. 

2.B a 4. třída

 

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4867

Dub 24

Africké bubnování

 

Dne 24.4.2023 jsme se přenesli do daleké Afriky a zaposlouchali se do afrického muzicírování. Vyzkoušeli jsme si několik rytmů a společně si zabubnovali pro radost.

2.B, 4. třída

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4864

Dub 21

Štafetový pohár 2023

                                                       

Dne 21.4.2023 jsme se zúčastnili  soutěže v běžeckých štafetách v Krupce. Soutěžili  družstva základních škol žáků a žákyň prvního stupně.

Družstvo tvořilo 16 žáků  a body se sčítaly. I když jsme se neumístili na předních míst, tak v  doplňkovém individuální soutěži ve skoku dalekém jsme obdrželi 1. místo. Všichni byli úžasní a velmi si to užili.

 

 

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4861

Dub 19

Noc s Andersenem

Letošní Noc s Andersenem si děti z naší ZŠ užily i navzdory vysoké nemocnosti. Zažily zde legraci, dobrodružství a naučily se i něco nového. Všichni se už těšíme na pokračování v příštím roce. Poděkování patří p. Křížové, p. Svatuškovi a košťanským strážníkům.

vychopvatelka Jana Morkesová

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4858

Dub 19

Den Země

V úterý 18. 4. v 8:00 jsme na Den Země vyjeli na výlet. Autobusem jsme dorazili docela rychle pod Děčínský Sněžník. Pak jsme celkem dlouho šli nahoru za mlhy a deště, ale byla to zábava. Měli jsme dvě přestávky, až jsme nakonec vyšlápli na vrchol hory k rozhledně. Bufet byl zavřený a rozhledna Sněžník taky. Cestou dolů k autobusu to sice klouzalo a pořádně foukalo, ale furt pohoda. Autobus nás převezl  pod kopec do děčínské ZOO a tak nás čekal další výšlap. Vyšlápli jsme kopec jako nic a pak nás paní učitelka rozdělila do týmu a rozdala pracovní listy. Jako skupiny jsme procházeli ZOO a plnili úkoly. V zoologické zahradě byli k vidění medvědi, vlci, kozy, koně, veverky, psouni, kapybary, exotičtí ptáci atd. Po práci jsme se mohli občerstvit v bufetu U dvou opic, který se nacházel v areálu zahrady. Po svačině jsme se vydali do Expozice Rajské ostrovy, která je součástí ZOO Děčín. Dům se třemi patry terarijních zvířat a exotických ryb byl naší poslední zastávkou.

Počasí nám sice moc nepřálo, ale i tak jsme si to všichni užili.

Kryštof Šliksbír 7.B

 

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4853

Dub 12

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 20.4.2023 se konají třídní schůzky.

I. stupeň v 16:00h

II. stupeň v 16:30h

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4848

Starší příspěvky «