Čvn 15

Medailonek o naší škole

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

prohlédněte si medailonek naší školy natočený Ústeckou regionální televizí.

https://www.youtube.com/watch?v=oTulSxw7rBk

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4886

Úno 05

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

  

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Naše škola se zapojila do Národního plánu obnovy – doučování žáků – od října 2021. Doučování se účastní vybraní žáci od II. do IX. třídy, kteří byli vlivem distančního vzdělávání ohroženi školním neúspěchem. Do doučování jsou zapojeni také žáci, na přání jejich zákonných zástupců, jejichž prospěch nebyl distanční výukou ohrožen. Součástí národního plánu obnovy je také stmelování kolektivů a zkvalitňování vzájemných vztahů mezi žáky. Naše škola se zúčastnila TepFactoru a ve 2. pololetí jsou pro ně připraveny preventivní programy Štěpán.

 

INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU DIGITALIZACE KOMPONENTA 3. 1. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Škola z čerpaných finančních prostředků zakoupila 5 nových notebooků, které slouží našim žákům během výuky.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4596

Led 11

Multifunkční odborná učebna ZŠ Košťany

Multifunkční odborná učebna ZŠ Košťany

reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009429

Cílem projektu je vybudování přístavby školy (zahradního pavilonu), ve které vznikne multifunkční odborná učebna cizích jazyků, přírodních věd a dalších odborných předmětů s využitím ICT, bezbariérové WC a sklad pomůcek.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, technické
a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků
na trhu práce.

Dotace:                                             2 033 000,- Kč

Vlastní zdroje:                                    107 000,- Kč

Celkem :                                           2 140 000,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4589

Dub 10

Třídní schůzky

Dne 23.4.2024 se konají třídní schůzky

v 16:00h – I. stupeň

v 16:30h – II. stupeň

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=5334

Dub 09

Den ve Vrchoslavi s 3.B

Projekt, který byl nazván Barevný den, jsme si užili ve Vrchoslavi uprostřed lesů. Kolem domu p. učitelky jsme viděli krásně barevné květiny a spoustu zvířátek: ovce s jehňátky, slepičky, kočky, prasátko. Pracovali jsme s textilní barvou a barvami ve formě spraye. Nové výtvarné techniky nám všem šly na jedničku. Při procházce lesem kolem potůčku se nám pěkně dýchalo a my si prohlíželi různé druhy stromů. Den byl slunečný a vlastně jako malovaný – prostě skvěle barevný den.

                                                                                                 Mgr. Romana Šlincová, tř.uč.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=5330

Dub 09

Šachy 6.4.2024

  1. 4. 2024 (sobota) se uskutečnil již XXI. ročník turnaje Grand Prix Teplice. 7 kol v rapid šachu sehráli žáci a dorostenci na počest nedožitých 82. narozenin IM (Mezinárodní mistr) Jindřicha Trapla. Skvělého hráče a trenéra. K figurkám usedlo úctyhodných 135 účastníků. Pro všechny byly připravené ceny, pohoštění, prostorný hrací sál, počasí se vydařilo, medaile také byly.

ZŠ Košťany reprezentovali dva žáci. Mezi mladšími žáky to byl Jakub Brabec. Mezi 42. šachisty se Kuba umístil na 24. místě. Tři krát zažil pocit z vítězství, získal tedy 3 body.

Mezi staršími žáky se Petr Zíval umístil dokonce na krásném šestém místě, což je velký úspěch. Pět krát se radoval z vítězství. Zahrál si dokonce s účastnicí ME a vicemistryni ČR v šachu do 14. let.

                                                                                     Mgr. Pavol Kufel

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=5327

Dub 03

ČSOB – finanční gramotnost

V týdnu před velikonocemi k nám do třídy přišla návštěva z čsob. Díky
této návštěvě jsme se dozvěděly co to jsou peníze a kde vznikli, jak
funguje bankomat a k čemu slouží, jak správně hospodařit s penězi a co
znamená pojem inflace. Také jsme dostávali různé úlohy a za správné
řešení byl každý z nás odměněn.

                                                         Daniel Filip, žák 7.A

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=5324

Dub 02

8.B a beseda o budoucí práci

Ve středu 26.3. vyrazila 8. B  na besedu do Teplic. Beseda se konala na úřadu práce. Jeli jsme autobusem až na zastávku hlavního nádraží Na úvod jsme se seznámili s pojmem minimální mzda. Potom jsme diskutovali o vysněné práci a doporučení škol. O chvíli později jsme kreslili domek. A připisovali k tomu všechny práce, které potřebujete na vybudování takového domku. Beseda se prodloužila z 3 hodin na 4 vyučovací hodiny. Nakonec jsme dostali papírek o Comdi testech. To jsou testy, které vám doporučí, na jakou školu máte. Comdi testy mají až 600 otázek a trvají cca 2 hodiny. A taky se dají tyto testy udělat na úřadu práce . Pak 8.B  vyrazila zpátky do školy, aby se zase začali učit. Snad si to všichni užili.

Petr Zíval (8.B)

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=5321

Bře 28

Velikonoční kraslice

Již několik let pořádáme na naší škole soutěž pro žáky Velikonoční kraslice. Žáci doma vytvoří výrobky a tématem Velikonoce a tyto výrobky vystavíme ve škole. Pro hodnotící komisi nastává náročná a velice obtížná chvíle, vybrat z každé třídy 3 nejlepší výrobky. Všechny práce jsou nádherné a vybrat vždy jen tři nejlepší je těžké. Stejně tomu bylo i v letošním roce. Všichni zúčastnění žáci si odnesli nějakou sladkou cenu.

Fotogalerie z předávání cen ZDE.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=5317

Bře 27

Veselé Velikonoce

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=5314

Bře 27

Den otevřených dveří

V úterý 26.3.2024 se konal již druhý ročník dne otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnout veškeré prostory naší školy, vyzkoušet sis různé aktivity, např. skládání puzzle, počítání, cvičení na interaktivní tabuli, poznávání obrysů jednotlivých států, poznávání vlajek, práci s lego stavebnicí, tisk na 3D tiskárně, v chemické laboratoři dokazování přítomnosti sacharidů v různých potravinách. Účast byl velice hojná. Přišli nejen naši budoucí prvňáčci, současní žáci, ale také bývalí žáci. Někteří zavzpomínali na naši školu po 36 letech. 

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=5310

Bře 25

Preventivní program Bezpečný obsah na internetu

V pátek 22.3.2024 proběhla na naší škole první vlna preventivních besed zaměřených na bezpečnou práci  na internetu. Besedy organizovala společnost Slowtech Institute. V tento den se besedy zúčastnily třídy VII. B, VIII. A a VIII.B. Žáci se ve dvou vyučovacích hodinách věnovali poměrně ožehavému tématu, a to Bezpečnému obsah na internetu, zejm. online pornografii. Poslání besedy bylo jednoznačné a jsem ráda, že si všichni žáci pointu uvědomili a cíl programu byl maximálně splněn. Za pořádání těchto besed děkujeme O2 Chytrá škola od Nadace O2. Děkujeme za vypsání grantu a poté také za vybrání našeho projektu, který jsme jako škola zpracovali.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=5306

Bře 22

Maškarní rej 2024

V pátek 15.března 2024 jsme ve spolupráci s městem Košťany uspořádali maškarní rej. Letos poprvé v nových prostorách, ve Společenském domě Slávie. Účast masek byla velice hojná. Potkali jste berušky, policisty, kuřátka, domácí i divoká zvířátka, dokonce i automatickou pračku. Celým odpolednem nás provázely tance a soutěže pod vedením paní učitelky Ester Macháčkové a děvčat z V. třídy. Maškarní se vydařil, všichni jsme si odpoledne užili a pořádně si zařádili.

Mgr. Jana Lichtenbergová

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=5300

Starší příspěvky «