Pro 08

Vánoční dům – 4.A + 4.B

Čas vánoční na nás dýchl na návštěvě v Krupce. Dům je plný vánočních ozdob a my jsme na vlastní oči viděli, jak se ozdoby ručně malují. Dozvěděli jsme se, že vánoční ozdoby z této rodinné firmy putují do mnoha zemí (cca 400 zemí). Také jsme si odekorovali každý svou vlastní ozdobu na stromeček a ve vánočním obchůdku jsme si nakoupili překrásné maličkosti pro své nejmilejší.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3322

Lis 28

Další velký úspěch našich žáků

Vážení čtenáři,
naši žáci dosáhli opět skvělého úspěchu. Tentokrát v televizní soutěži U 6 – úžasný svět vědy. Jak je vidět, tak i na menší škole, jakou je ta naše, jsou velice šikovní žáci, na které jsme opravdu pyšní. Chtěl bych jim i touto cestou poděkovat za vzornou reprezentaci školy i města. Velkou zásluhu na tomto úspěchu má i naše skvělá paní učitelka Mgr. Lucie Kedjuchová, které také patří mé uznání a dík. Jen připomínám, že v květnu tohoto roku jsme vyhráli třikrát v televizní soutěži Bludiště. A kdo že nás reprezentoval tentokrát? Klára Koníčková, Karolína Soukupová, Michal Herzina, Ondřej Mörl a Vítek Winkler. Gratuluji všem. O tom, že máme opravdu skvělé děti, svědčí i e- mail, který jsem dostal z produkce pořadu.
Vážený pane řediteli, děkujeme Vám, že jste podpořil účast Vašich studentů na natáčení pořadu U6-úžasný svět vědy dne 7. 11. 2017 v Ostravě. Vaši studenti byli úžasní a bylo radostí s nimi a paní učitelkou spolupracovat.
Ještě jednou děkujeme a srdečně, Zuzana Žurková, asistent produkce, Česká televize , Televizní studio Ostrava.
Soutěž můžete sledovat 17. 12. 2017 na stanici ČTD.

Dovolte mi, abych vám jménem svým i jménem všech pracovníků školy popřál krásné Vánoce a mnoho úspěchů do nového roku.

Mgr. Milan Sanitrik
ředitel školy

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3317

Lis 20

Mikulášská nadílka – 8. 12. 2017

Milí rodiče a žáci, přijďte s námi strávit příjemné pozdní odpoledne plné zábavy, her a písniček, a to v pátek 8. 12. 2017 od 17 hodin v tělocvičně Základní školy Košťany. 

Vstupné:   Děti:  zdarma     Dospělí:  dobrovolné vstupné

 

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3301

Lis 09

Vánoční focení žáků

Milí rodiče, i v letošním roce je opět možnost vánočního focení Vašich dětí. Úvodní fotografie je vzorem, který jsme pro letošní focení vybrali. Více informací Vám předají třídní učitelé.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3283

Lis 06

Soutěž U6 – Úžasný svět techniky

Rok se s rokem sešel a naše paní učitelka Lucie Kedjuchová opět nelenila a přihlásila naši školu do další soutěže, do U6 – Úžasného světa techniky. Právě dnes, v pondělí 6. 11. se vydala na cestu s naším školním týmem do Ostravy. Naši školu budou reprezentovat žáci 8. ročníku: Klára Koníčková, Karolína Soukupová, Ondřej Mörl, Michal Herzina a Vítek Winkler. Mají před sebou soutěž plnou pokusů a zážitků. Samotné natáčení sice bude probíhat až v úterý, ale všichni jim už nyní držíme palce, aby vstoupili do “Ligy výjimečných mozků”.

Je úterý 7. 11. 2017 a boj o vstup do “Ligy výjimečných mozků” odstartoval. Všichni fandíme, aby se náš tým ukázal v co nejlepším světle a s výzvou si poradil.

Fotografie viz galerie.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3277

Lis 03

500 korun pro každého žáka

Z iniciativy radního města a člena školské rady pana Miroslava Potměšila jsem se dohodl s vedením města na příspěvku pro děti na částečnou úhradu dopravy na výlety a exkurze. 250,-Kč na jednoho žáka poskytne město a 250,-Kč škola ze svého rozpočtu.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3273

Lis 02

Asistent pedagoga

I na naší škole budou učitelům pomáhat asistenti pedagoga. Zažádal jsem Krajský úřad Ústeckého kraje o souhlas se zřízením míst asistentů pedagoga. První asistentka začala pracovat na naší škole od 1. 11. 2017.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3271

Lis 02

Placení obědů

Po důkladném průzkumu trhu počítačových programů jsem našel způsob, jak platit obědy nejenom v hotovosti, ale i bankovním převodem. Od ledna 2018 najedeme na zkušební provoz.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3260

Lis 01

Halloweenské nocování

Začátek období Halloweenu proběhl pro mnohé prvňáčky a mladší žáky naší školy ve znamení první velké „strašidelné zkušenosti“. Děti ve vyzdobených odděleních školní družiny provozovaly množství halloweenských aktivit již celý týden. Nejprve se dověděly, že magické slovo Halloween je vlastně označení pro něco jako veselejší obdobu našich Dušiček a dostalo se k nám až ze zámoří. Vyrobily si  množství ozdobných a strašidelných dekorací, seznámily se například s pohádkou O čarodějnici a dýni a nechybělo ani vydlabávání a zdobení dýně opravdové. Vyvrcholením všeho však byla teprve noc ze středy 25. na čtvrtek 26. října. Natěšené, odvážné nocležníky uvítala u školních mříží místo známých pedagogů jakási čtyři podivná stvoření, která nikdy nikdo neviděl. S nimi si děti napřed připravily večeři v podobě zombíka, kterou pro jistotu hned sluply a začaly vyrábět své magické lucerny na lampionový průvod. Ten procházel i neobydlenými částmi našeho setmělého městečka, kde je hlídaly strašidelné bytosti velké asi jako žáci letošní šesté třídy. Když se pak všichni, kupodivu bez ztráty jediné duše šťastně navrátili do bezpečí a světla školy, hned po večeři od maminky nastal čarodějný diskorej a pro zájemce stezka odvahy připravená kamarády šešťáky. Po tom všem a množství dobrot si usínající strašidélka vyslechla pohádku pro zklidnění pocuchaných nervů, kterou jim vyprávěla hodná dospělá strašidla. Druhý den po sladké snídani měla naše strašidélka doma rozhodně co vyprávět.

Za zájem a spolupráci děkujeme žákům 6. A  a jejich pedagogům.

Jana Morkesová, K. Fridrichová, E. Lišková, N. Kubáňová

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3265

Lis 01

Drakiáda 2017

Ve středu 27.9. 2017 přivítaly děti ze školních družin podzim Drakiádou. Nejprve si v družinkách vyrobily se svými vychovatelkami různorodé draky a potom si užily odpoledne plné legrace a soutěží. Nádherný byl pestrobarevný rej draků před budovou školy. Děti si s draky zazávodily, běhaly slalom a plnily i další disciplíny. Velké radosti se dočkala soutěž o nejhezčího draka malovaného křídami. Na závěr jsme si společně opekli vuřtíka. Všichni zúčastnění byly za skvělou práci a krásného dráčka odměněni veeelkou pochvalou a sladkou dobrotou.

Vychovatelky Školních družin

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3262

Starší příspěvky «