Bře 02

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

 Dokumenty ke stažení:

Zápis – letáček

Dotazník pro zákonné zástupce

Žádost o odklad

Žádost o přijetí do 1. třídy 2023

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4812

Bře 01

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4807

Úno 05

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

  

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Naše škola se zapojila do Národního plánu obnovy – doučování žáků – od října 2021. Doučování se účastní vybraní žáci od II. do IX. třídy, kteří byli vlivem distančního vzdělávání ohroženi školním neúspěchem. Do doučování jsou zapojeni také žáci, na přání jejich zákonných zástupců, jejichž prospěch nebyl distanční výukou ohrožen. Součástí národního plánu obnovy je také stmelování kolektivů a zkvalitňování vzájemných vztahů mezi žáky. Naše škola se zúčastnila TepFactoru a ve 2. pololetí jsou pro ně připraveny preventivní programy Štěpán.

 

INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU DIGITALIZACE KOMPONENTA 3. 1. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Škola z čerpaných finančních prostředků zakoupila 5 nových notebooků, které slouží našim žákům během výuky.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4596

Led 11

Multifunkční odborná učebna ZŠ Košťany

Multifunkční odborná učebna ZŠ Košťany

reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009429

Cílem projektu je vybudování přístavby školy (zahradního pavilonu), ve které vznikne multifunkční odborná učebna cizích jazyků, přírodních věd a dalších odborných předmětů s využitím ICT, bezbariérové WC a sklad pomůcek.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, technické
a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků
na trhu práce.

Dotace:                                             2 033 000,- Kč

Vlastní zdroje:                                    107 000,- Kč

Celkem :                                           2 140 000,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4589

Bře 20

HARRY POTTER ANEB MUDLOVÉ

Dne 18.3.2023 kroky turistického kroužku vedly do děčínského muzea. Sběratelka Andrea Vendolská z Děčína od svých patnácti let začala sbírat cokoli, co se světem Harryho Pottera souvisí. Součástí výstavy je i prodejní koutek s upomínkovými předměty a doprovodný program, v němž jsme si procvičili nejen znalosti za světa kouzel, ale i své logické myšlení. Četli jsme ze starodávných run a luštili šifry. Za splněné úkoly jsme dostali sladkou odměnu. Domů jsme se vrátili spokojeni a obohaceni upomínkovým předmětem.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4828

Bře 07

Okrsková kolo – vybíjená

Dne 7.3.2023 se naši žáci ze 4. a 5. třídy zúčastnili okrskového kola ve vybíjené. Bojovali do konce, co jim síly stačily a vybojovali krásné 3. místo.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4823

Úno 11

MAŠKARNÍ REJ

 Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,

v pátek 24. 2. 2023 v 17 hodin se koná maškarní zábava. Připravili jsme si pro vás různé soutěže a tanečky. Sejdeme se v tělocvičně základní školy.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4802

Led 23

Obědy v pátek 27.1.2023

V pátek 27.1.2023 se obědy do kastrůlku vyzvedávají
od 11:00h – 11:10h.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4793

Pro 20

Advent v Drážďanech

 

Jeli jsme se nadýchat vánoční atmosféry do nedalekých Drážďan, kde jsme navštívili jedny z nejhezčích adventních trhů a musíme dodat, že i jedny z nejmrazivějších. Prošli jsme si trhy a historické centrum Drážďan, na chvíli jsme se zapřemýšleli nad smyslem Vánoc a ohřáli se v kostele Frauenkirche, který byl mimořádně otevřen pro veřejnost. Byl to pro všechny ohromný zážitek. Nevynechali jsme samozřejmě ani příležitost nakoupit poslední dárečky a s červenými promrzlými nosy jsme vyrazili zpět domů.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4784

Pro 20

Ředitelské volno 22. 12. 2022

V souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,  základním,  středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání  ( školský zákon ) v platném znění  ředitel  Základní školy Košťany,  Komenského náměstí 351,  okres Teplice vyhlašuje ředitelské volno z  důvodu epidemie respiračních onemocnění a neštovic na čtvrtek 22. 12. 2022.

Mgr. Milan Sanitrik

ředitel školy

 

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4781

Pro 14

Vánoční mýdlárna

V pátek 9. 12. naše třídy 2.B + 4.tř. navštívili vánoční
Mýdlárnu v Teplicích. Dozvěděli jsme se vše o historii výroby
mýdla a navštívili sklepení kata Mydláře. V rámci workshopu
jsme si opracovali svůj kousek mýdla a nakonec si tuto
voňavou parádu odvezli domů.

žáci 2.B a 4. třída

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4778

Pro 12

Šachový přebor

V pátek 9. 12. 2022 se konal v Srbicích okresní přebor základních a středních škol v šachu. Tým ve složení Petr Zíval (VII. B), Dan Filip (VI. B), Jakub Brabec (IV.), Ján Dubran (V.) a nakonec Ela Trampotová (VI. B) svedli šachové partie s vrstevníky dalších pěti základních a středních škol na Teplicku. Tým si vedl skvěle, téměř všichni jsou začátečníci a často dělali chyby. Přesto obsadili 4. místo z 9 týmů (Gymnáziu Teplice, ZŠ Buzulucká i ZŠ U Nových lázní měli v turnaji
i své rezervy). Dařilo se hlavně Péťovi a Danovi, ale radost z vítězství a matu zažil každý.

Petr Zíval (VII. B.)

 

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4766

Starší příspěvky «