Úno 05

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

  

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Naše škola se zapojila do Národního plánu obnovy – doučování žáků – od října 2021. Doučování se účastní vybraní žáci od II. do IX. třídy, kteří byli vlivem distančního vzdělávání ohroženi školním neúspěchem. Do doučování jsou zapojeni také žáci, na přání jejich zákonných zástupců, jejichž prospěch nebyl distanční výukou ohrožen. Součástí národního plánu obnovy je také stmelování kolektivů a zkvalitňování vzájemných vztahů mezi žáky. Naše škola se zúčastnila TepFactoru a ve 2. pololetí jsou pro ně připraveny preventivní programy Štěpán.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4596

Led 11

Multifunkční odborná učebna ZŠ Košťany

Multifunkční odborná učebna ZŠ Košťany

reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009429

Cílem projektu je vybudování přístavby školy (zahradního pavilonu), ve které vznikne multifunkční odborná učebna cizích jazyků, přírodních věd a dalších odborných předmětů s využitím ICT, bezbariérové WC a sklad pomůcek.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, technické
a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků
na trhu práce.

Dotace:                                             2 033 000,- Kč

Vlastní zdroje:                                    107 000,- Kč

Celkem :                                           2 140 000,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4589

Kvě 02

Václav a slimák

Poslední dubnový týden v družině košťanské školy probíhal v duchu tématu DIVADLO.

Děti se dověděly o různých divadelních prostředích jako je jeviště, místo pro orchestr nebo kostymérna a  koho na těchto místech můžeme potkat. Vytvořily si vlastní pohádkové postavy a při vlastní dramatizaci pohádky si vyzkoušely práci herců.  Ale skutečné vyvrcholení je čekalo ve čtvrtek 28. dubna, kdy za námi přijel soubor Divadla Krabice s pohádkou Václav a slimák.

Vtipné představení v podání pana Rusína a pana Jílka hrané pod širým nebem bylo bohatě prokládáno písněmi a diváci si užili spoustu legrace.

Po skončení představení následovala spontánní, neplánovaná beseda s malými diváky a nakonec se všichni shodli, že by si podobné setkání v brzké době rádi zopakovali.

vychovatelka: Jana Morkesová

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4649

Dub 24

Noc s ANDERSENEM

V košťanské škole se po dvou letech “covidového smutku” opět konala starším dětem známá a všemi oblíbená akce Noc s Andersenem.

Již v páteční podvečer 1.4. se před školou shromáždily malé i velké pohádkové bytosti, aby se vzápětí vydaly na pohádkovou cestu za pokladem. Zde se potkaly s princeznou, pirátem, lesní vílou i skřítkem Leprikonem, střežícím truhlu zlata.
Poté pohádkové osazenstvo  čekala tvořivá činnost nad knihami v knihovně školy, pokusy o vytvoření stromu pohádkovníku v oddělení školní družiny a výroba mňamky ke druhé večeři ve cvičné kuchyňce.
Po poslední, již noční aktivitě (dobrovolné stezce odvahy pro statečné) nocležníci usnuli dříve, než jim dobrotivé kmotřičky víly stačily převyprávět slíbenou pohádku.
Celou akci zakončila velká snídaňová hostina, na níž proběhla ochutnávka skvělých, převážně sladkých výrobků našich maminek, tatínků i babiček, kterým tímto srdečně děkujeme.
Zvláštní podělování za vtipnou a nezištnou pomoc patří rodičům paní Křížové, paní Kuklové, panu Svatuškovi a panu Šimáčkovi.                                                                                                                                   Jana Morkesová

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4646

Dub 13

Třídní chůzky

 Dne 20.4.2022 se konají třídní schůzky:

16. -17.h – I. stupeň

17. -18.h – II. stupeň

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4643

Dub 12

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 najdete ZDE

Rozhodnutí o odkladu budou zaslána poštou na Vaši adresu v následujících dnech.

Mgr. Jana Lichtenbergová

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4640

Bře 16

Školní družina

Od 1.4. 2022 bude fungovat ŠD v normálním režimu od 5.30 – 17.00h.

ředitel školy Mgr. M. Sanitrik

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4634

Bře 06

Soutěž ČIMTAČÁRA

Žáci 6. A, 6. B a 7. třídy se účastní výtvarné soutěže “Čímtačára”.

Pokud si jejich výtvory chcete prohlédnou a podpořit je svým hlasem, můžete to udělat na stránce
https://www.cimtacara.cz/.  Do políčka “hledat” stačí zadat Košťany a objeví se všechny práce našich žáků.
Děkujeme za podporu
Jitka Matzková

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4629

Bře 04

Výlet .A a 5.B do Terezína

   V pátek 25. 2. 2022 vyjely páté třídy za poznáním střípku z naší historie. V rámci učiva předmětu vlastivědy jsme zamířili blíže poznat pevnost Terezín. Tuto unikátní stavbu jsme prošli po nově vzniklé naučné stezce, na jejíchž informačních tabulích jsme se dozvěděli spoustu informací. V Malé pevnosti Terezín nás průvodkyně poutavě seznámila s fakty z období II. světové války a provedla pevností. Na závěr jsme zhlédli krátký dokumentární film o vyhlazování Židů. 

Výlet se nám velmi líbil a jsme rádi, že můžeme spolu zažívat vzdělávání i jiné, než ve školních třídách.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4626

Bře 01

Masopustní týden v ŠD

V týdnu 21.-25.2 probíhal v družinách Masopustní týden. Nejen, že jsme se o této tradici mnohé dozvěděli, ale dokonce jsme si vyrobili vlastní masky. Tentokrát na téma  hry Minecraft. Tvořili jsme z papírových tašek dle své fantazie vesničany, psy, kočky, Endermeny, Cripery a jiné minecraft bytosti. V pátek jsme vyrazili masopustním průvodem do jídelny na oběd, do tříd 1.A a 1.B a na pouť po celém prvním stupni.  Den jsme ukončili minecraft průvodem venku po okolí. Užili jsme si spoustu legrace a rozesmáli jsme i další lidi kolem nás 🙂.

 

E. Lišková, J. Morkesová a L. Zítková

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4613

Úno 20

Tonda Obal na cestách

Dne 17.2. 2022 naši školu navštívili lektoři s programem Tonda Obal na cestách.

V průběhu dopoledního vyučování se vystřídaly jednotlivé skupiny ve vybraných třídách, kde proběhl vzdělávací program, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu.

Každý žák si po skončení odnesl malý dárek.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4603

Starší příspěvky «