Kvě 04

ČÁSTEČNÉ  OTEVŘENÍ ŠKOLY OD 10. 05. 2021

                                        ČÁSTEČNÉ  OTEVŘENÍ ŠKOLY OD 10. 05. 2021

Škola bude otevřena i pro žáky II. stupně.

Výuka bude probíhat rotačním způsobem – jeden týden prezenční výuka ve škole, další týden distanční výuka doma.

Žáci budou 2x týdně testováni na přítomnost C-19.

Harmonogram

10.05. 2021 zahájí prezenční výuku VI. a VII. třída

17.05. 2021 zahájí prezenční výuku třídy VIII., IX. A, IX. B.

Stejným způsobem budou třídy rotovat v následujících týdnech do odvolání.

Školní jídelna – 10. 05. 2021 bude nadále v provozu školní jídelna pro všechny žáky. Na státem dotovaný oběd mají právo všichni žáci, kteří se zúčastní jak prezenční, tak i distanční výuky.

Vydávání obědů – 11.45 – 14.00 pro žáky přítomné ve škole.

14.00 – 14.15 pro žáky v distanční výuce (do přinesených nádob).

Velmi důležitá informace pro rodiče

Pro chod školní jídelny je nutné přihlásit dětem předem obědy v aplikaci školní jídelna a dbát na odhlašování jídel, pokud je nebudete chtít v době distanční výuky. Automaticky to bohužel nejde zajistit. Ani technika není všemocná. Přístup do aplikace obdrželo 96% rodičů. Ve výjimečných případech kontaktujte s předstihem vedoucí školní jídelny tel.: 417 568 009.

Děkuji za pochopení

Mgr. Milan Sanitrik

ředitel školy

 

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4340

Dub 30

VÝSLEDKY ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD ŠK. ROKU 2021/2022

VÝSLEDKY ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD ŠK. ROKU 2021/2022

Žádost o přijetí podalo prostřednictvím zákonného zástupce 32 žáků.

Přijati k základnímu vzdělávání:  všichni žáci, tedy 32 žáků do dvou prvních tříd po 16 žácích.

Žádost o odklad podalo prostřednictvím zákonného zástupce 6 žáků.

Odklad povinné školní docházky: všem 6 žákům byl odložen nástup k povinné školní docházce na  školní rok 2022/2023.

 

 Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání i rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky bude zákonným zástupcům zasláno písemně poštou.

 

Mgr. Milan Sanitrik

ředitel školy

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4337

Dub 11

VV – 2. stupeň

Žáci 2. stupně i v měsíci březen dostali úkoly z VV.
Tentokrát zadání znělo:
-OP-ART – optické umění, optické klamy
– Fotosoutěž – Probouzí se jaro

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4324

Dub 07

Testování žáků a třídní schůzky

Vážení rodiče,

na následujících odkazech najdete vše důležité ohledně testování žáků. Stejné dokumenty vám také zašlou třídní učitelky na uvedené e-maily.

LETÁČEK – testování

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

Manuál MŠMT – testování

Instruktážní video: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ls0nrA-Oe20&t=15s&fbclid=IwAR0uFiDKu2ecoQ7Gy1WLo6UuaYZoM2Ou05xkggilWM-lZpLUIifNZwoI5-I

Podstatné informace se dozvíte ve čtvrtek 8. 4. 2021 od 16:00 na TŘÍDNÍ SCHŮZCE – ONLINE.

Mgr. Milan Sanitrik

ředitel školy

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4307

Dub 04

Otevření školy od 12. 4. 2021

ČÁSTEČNÉ  OTEVŘENÍ ŠKOLY OD 12. 04. 2021

Škola bude otevřena jen pro žáky I. stupně. II. stupeň pokračuje v distanční výuce.

Výuka bude probíhat rotačním způsobem – jeden týden prezenční výuka ve škole, další týden distanční výuka doma.

Z celkového počtu 8 tříd budou ve škole přítomny pouze 4 třídy. Žáci budou 2x týdně testováni na přítomnost C-19, podrobné informace k průběhu a způsobu testování nejsou zatím k dispozici, proto žádám všechny rodiče, aby denně sledovali informace na škole on-line a www stránkách.

Harmonogram

12.04. 2021 zahájí prezenční výuku 

I. A – třídní učitelka Mgr. Eva Červená

II. tř. – třídní učitelka Mgr. Renáta Málková

IV. A – třídní učitelka Mgr. Kateřina Fridrichová

V. A – třídní učitelka Mgr. Romana Šlincová

19.04. 2021 zahájí prezenční výuku

I. B – třídní učitelka Mgr. Dana Parásková

III. tř. – třídní učitelka Tereza Jiroutová

IV. B – třídní učitelka Mgr. Ester Macháčková

V. B – třídní učitelka Mgr. Nikola Kubáňová

Stejným způsobem budou třídy rotovat v následujících týdnech do odvolání.

Školní družina – bude fungovat v ranním i odpoledním režimu pro žáky I. A,. I. B, II. tř. a III. tř.

Ráno 6.00 – 7.40             odpoledne 11. 40 – 16.00

ŠD – IZS MŠMT – Manuál k provozu škol

Školní jídelna – 12. 04. 2021 bude zahájen též provoz školní jídelny. Na státem dotovaný oběd mají právo všichni žáci, kteří se zúčastní jak prezenční, tak i distanční výuky.

Vydávání obědů – 11. 45 – 13.00 pro žáky přítomné ve škol

13. 10 – 14. 00 pro žáky v distanční výuce (do přinesených nádob)

Velmi důležitá informace pro rodiče

Při znovuotevření školní jídelny je nutné přihlásit dětem předem obědy v aplikaci školní jídelna a dbát na odhlašování jídel, pokud je nebudete chtít v době distanční výuky. Automaticky to bohužel nejde zajistit. Ani technika není všemocná. Přístup do aplikace obdrželo 96% rodičů. Ve výjimečných případech kontaktujte s předstihem vedoucí školní jídelny, tel.: 417 568 009.

Děkuji za pochopení

Mgr. Milan Sanitrik

ředitel školy

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4301

Bře 16

Zápis žáků do I. třídy pro školní rok 2021/2022

Zápis žáků I. tříd pro školní rok 2021/2022

Termín: 1. – 20. dubna 2021

Kritéria pro přijetí:

1) přijati budou všichni žáci ze spádové oblasti.

2) přijati budou i žáci mimo spádovou oblast – do naplnění kapacity dvou tříd

3) kapacita je 60 žáků

Organizace zápisu:  distanční formou

Způsob podání žádosti:

1) do datové schránky školy ID  57gpeqk

2) e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na e-mail

milan.sanitrik@zskostany.cz nebo jana.lichtenbergova@zskostany.cz

3) poštou na adresu:

Základní škola Košťany

Komenského náměstí 351

417 23 Košťany

4) osobním podáním ve škole – vrátnice pracovní dny 8.00 – 15.00

5) do označené schránky při vstupu do školy

6) osobně u ředitele školy – je třeba si dohodnout termín na  tel: +420 602 122 344

 

Pro zákonné zástupce – jak postupovat:

1) Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání najdete ZDE, možnost je i osobní vyzvednutí na vrátnici školy 8.00 – 15. 00.

2) Dotazník najdete na ZDE, možnost je i osobní vyzvednutí na vrátnici školy  8.00 – 15. 00.

3) Žádost o odklad povinné školní docházky najdete ZDE, možnost je i osobní vyzvednutí na vrátnici školy  8. 00 – 15. 00.

4) Zákonní zástupci vyplní žádosti, dotazník a doloží kopii rodného listu dítěte. Žádosti musí být podepsány oběma zákonnými zástupci. K žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

V Košťanech 15. 3. 2021

 

Mgr. Milan Sanitrik

ředitel školy

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4291

Bře 16

Online semifinále Zlatého Ámose

Naše paní učitelka Mgr. Nikola Svobodová postoupila do semifinále soutěže Zlatý Ámos. Moc ji gratulujeme a pokud ji chcete podpořit, podívejte se na online vysílání:

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4288

Bře 03

VV na 2. stupni

Žáci 2. stupně dostávají jednou za měsíc úkoly z VV na dálku. V měsíci únor měli na výběr z několika možností:
1. Obyčejnou tužkou nakreslit řez kmenem stromu (letokruhy i s kůrou).
2. Technika POINTILISMUS – pomocí tisíců teček vedle sebe vytvořit obrazec.
3. Vlastní výtvarný počin.
Některé výtvory jsou zveřejněné na stránkách školy.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4284

Úno 27

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,

v souladu s nařízením Vlády ČR bude od 1. března 2021 škola uzavřena do odvolání.

Znamená to tedy:

1) Končí prezenční výuka žáků I. a II. tříd, které přejdou na distanční výuku.

2) III. – IX. třídy pokračují v distanční výuce, nic se tedy nemění.

3) Obědy budou automaticky odhlášeny všem strávníkům. ŠJ bude uzavřena.

4) Školní družina bude uzavřena.

 

O případných změnách Vás budeme včas informovat.

 

Děkuji za pochopení

Mgr. Milan Sanitrik

ředitel školy

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4282

Úno 11

ODSTÁVKA EL.ENERGIE

Vážení rodiče,

 

ve čtvrtek 25. února 2021 od 7.30 – 15.00 bude naše škola odpojena od dodávek elektrické energie – oznámení ČEZ distribuce, a .s.

Proto jsem nucen na tento den vyhlásit ředitelské volno pro žáky, kteří se účastní prezenční výuky. I.A, I.B a II. tř.

Obědy na tento den budou automaticky odhlášeny všem žákům prezenční i distanční výuky.

 

Děkuji za pochopení.

Mgr. Milan Sanitrik

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4275

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky