Úno 28

UPOZORŇUJEME

Upozorňujeme, že byla přijata preventivní opatření v podobě zrušení všech veřejných shromáždění včetně karnevalů, kulturní a sportovních akcí, uzavřena jsou muzea, některé památky a divadla. Opatření platí do odvolání a zejména v regionech Lombardie (město Milán a jeho okolí), Benátsko, Piemont (město Turín a okolí) a Emilia Romagna (město Bologna a okolí). Obdobná preventivní opatření byla přijata i v dalších regionech např.  v autonomní oblasti Trento/Trentino a  regionu Ligurie  .

Vzhledem k rychlému rozšíření koronaviru v severní Itálii upozorňujeme, že v případě nepříznivého vývoje situace v místě pobytu se návštěvníci mohou ocitnout v případné 14 denní karanténě.

Ministerstvo zdravotnictví Itálie zřídilo informační linku na čísle (+39) 1500, další informace je možné nalézt na webových stránkách www.salute.gov.it (pouze v italském jazyce). 

Rizikové regiony zřídily nouzovou linku, kam se lze v otázkách spojených s koronavirem obracet – Lombardie 800 894 545, Veneto 800 462 340

V případě zdravotních obtíží lze volat na  jednotnou linka pohotovosti 112 po celé Itálii.

Byly posíleny  pravomoci policie a bezpečnostních složek při realizaci opatření v rizikových zónách. Za nerespektování pokynů těchto složek mohou hrozit citelné  postihy. 

Rovněž byla stanovena povinnost informovat místní zdravotnické zařízení, pokud osoba  pobývala v oblastech  pocházející z rizikových oblastí v posledních 14 dnech, rovněž takovou osobu   lze umístit do preventivní karantény.

Obecně je třeba striktně dodržovat základní hygienická pravidla jako časté a důkladné mytí rukou, nedotýkat se rukou nosu, tváří ani očí, vyhýbat se větší koncentraci osob, sledovat opatření a respektovat pokyny místních úřadů. V případě zdravotních potíží a podezření na kontakt s infikovanou osobou či prostředím je nutno volat rychlou lékařskou pomoc na čísle 112, nedoporučuje se navštěvovat nemocnice a zdravotní zařízení. 

V případě nouze volejte pohotovostní linku Generálního konzulátu ČR v Miláně +39 375 63 78 179 nebo Velvyslanectví ČR v Římě +39 335 310 450. 

Cestujícím doporučujeme registraci v aplikaci drozd: https://drozd.mzv.cz, která nám umožňuje se v případě potřeby s občany rychle spojit.

Cestovní doporučení a varování vydávaná MZV ČR vycházejí z informací, které má MZV ČR k dispozici ve chvíli zveřejnění a které jsou považovány za důvěryhodné. MZV ČR nemůže převzít záruku za správnost a úplnost informací, ani odpovědnost za případné škody. Krizové situace jsou často velmi nepřehledné a mohou se rychle měnit. 
Rozhodnutí o uskutečnění cesty je výhradní odpovědností každého jednotlivce či vysílající instituce. 
Odkazy na informační zdroje, právní předpisy apod. v zahraničí se vždy týkají pouze specifické situace a nejedná se o úplný výčet. Právní předpisy cizího státu se mohou kdykoli změnit bez informování MZV ČR. MZV ČR proto doporučuje před cestou případně kontaktovat příslušnou diplomatickou nebo konzulární misi cílové země.
MZV ČR důrazně doporučuje dodržovat doporučení uvedená v cestovních a bezpečnostních pokynech a uzavřít odpovídající pojistné krytí. 

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4054

Úno 28

INFORMACE PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

Praha, 27. února 2020 –  Ve věci šíření koronaviru Covid‑19 je Ministerstvo školství v kontaktu s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici. 

Ministerstvo školství proto doporučuje sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou. 

Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. 

V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se na příslušné krajské hygienické stanice.

 ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictvíhttps://www.mzcr.cz/

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttp://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Web Státního zdravotního ústavuhttp://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občanyhttp://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanicehttp://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Ministerstva zahraničních věcíhttps://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4050

Úno 27

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

girl_ceruzka

Vážení rodiče,

dokumenty potřebné k úspěšnému zapsání Vašeho “předškoláka” do naší základní školy si můžete stáhnout zde:

  nebo si je můžete osobně vyzvednout přímo ve škole, a to od úterý 24. 3. do pátku 27. 3. 2020, vždy od 10:00 do 11:00.

K Žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné přiložit zprávu z pedagogicko-psychologické poradny a zprávu dětského lékaře. 

Řádně vyplněné žádosti a dotazníky, podepsané oběma zákonnými zástupci, a další dokumenty (např. z pedagogicko-psychologické poradny, od lékaře) můžete odevzdávat od 1. 4. do 30. 4. 2020

  1. elektronicky na emaily: jana.lichtenbergova@zskostany.cz       nebo             sanitrik@volny.cz

  2. osobně do schránky umístěné před vchodem do budovy školy

 Všechny rodiče tímto prosím o správné a čitelné vyplnění telefonních a emailových kontaktů, abychom mohli v této náročné situaci navázat kontakt alespoň na dálku a předávat vám další informace.

 

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4044

Úno 20

Nabídka volného pracovního místa

Název pracovního místa: a, kuchařka ŠJ

                         popřípadě b, pracovník provozu ŠJ

Datum nástupu do práce: 9. března 2020

Kvalifikační předpoklady: splnění odborné kvalifikace

 a, Střední odborné         b,  Základní

Pracovní úvazek 1.00

Platové zařazení: dle platných tabulek

            a, 4/12    (platová třída/ stupeň)          b, 2/12     (platová třída/ stupeň)

 

Zájemci se mohou hlásit na tel. 602 122 344, mail: milan.sanitrik@zskostany.cz, nebo přímo v ředitelně školy.

 

V Košťanech dne 18. 2. 2020

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4038

Úno 17

Ochutnávka exotického ovoce

V týdnu od 10. do 14. února proběhla na naší škole ochutnávka exotického a prémiového ovoce a zeleniny. Žáci se seznámili s méně obvyklými plody z celého světa a obdrželi Bovýskovu mapu s místem pěstování některých druhů exotického ovoce a jinými zajímavostmi.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4033

Úno 14

DRUHÝ FANTOM

Druhého FANTOMA, tentokrát v Bílině, byli hledat žáci turistického kroužku v sobotu 8.2.2020. Začátek cesty nastal na náměstí v Košťanech – pěšky do Oldřichova na vlak – vlakem směr Kyselka Bílina. Zde začalo hledání a objevování indicií, které nás posouvalo v cestě za rozluštěním šifry.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4029

Úno 05

Laser Aréna

 

Dne 29. 1. 2020 navštívila 6. třída arénu v Mostě. Všichni si hru užili, a dokonce se u toho i zapotili.

  

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4025

Led 30

Připomínka holocaustu

 

Den 27. leden je Mezinárodní den památky obětí holocaustu, a proto se učitelé 2. stupně rozhodli vzít děti na naučný výlet do koncentračního tábora Terezín. Exkurze začala v kině, kde žáci zhlédli asi třicetiminutový dokument o historii Terezína. Po skončení se k žákům připojila paní průvodkyně, která je provedla po celé malé pevnosti. Žáci si mohli prohlédnout samotky, kde bylo vězněno až 12 vězňů, hromadné cely, kde mohlo být vězněno až 600 vězňů, vzornou holírnu a chodbu dlouhou 500 metrů, kterou měli vězni chodit na popraviště, ale nikdy jí nešli. Dále se žáci šli podívat do tamního muzea, kde mohli vidět uniformy, nářadí a fotografie lidí, kteří měli s táborem něco společného.

M. Moťková, V. Sanitriková 8.B

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4018

Led 17

Emongo 1. stupeň

Dne 17.ledna naši školu přijela navštívit skupina Emongo a to až z daleké Afriky. Díky tomu jsme se měli možnost seznámit s typickou kulturou a životem v Africe, konkrétně v Kongu odkud členové slupiny pochází. Společně jsme poznali africká zvířata, zpívali jejich písně, tančili a dokonce bubnovali. Na závěr měl každý z nás možnost si zakoupit talisman v podobě náramku, korálů, nebo slona pro štěstí.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4013

Led 13

Školní ples

Srdečně Vás zveme na

PLES ŠKOLY

Dne 14. 2. 2020

v sále Hasičské zbrojnice Košťany

Zahájení ve  20 hodin

K poslechu a tanci hraje

Skupina MANE

 Vstupné 200 Kč

 

 

Prodej vstupenek od 20. 1. 2020 ve vrátnici základní školy, u paní Měchurové.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4008

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky