Čvn 15

Medailonek o naší škole

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

prohlédněte si medailonek naší školy natočený Ústeckou regionální televizí.

https://www.youtube.com/watch?v=oTulSxw7rBk

Permanent link to this article: https://www.zskostany.cz/?p=4886

Úno 05

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

  

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Naše škola se zapojila do Národního plánu obnovy – doučování žáků – od října 2021. Doučování se účastní vybraní žáci od II. do IX. třídy, kteří byli vlivem distančního vzdělávání ohroženi školním neúspěchem. Do doučování jsou zapojeni také žáci, na přání jejich zákonných zástupců, jejichž prospěch nebyl distanční výukou ohrožen. Součástí národního plánu obnovy je také stmelování kolektivů a zkvalitňování vzájemných vztahů mezi žáky. Naše škola se zúčastnila TepFactoru a ve 2. pololetí jsou pro ně připraveny preventivní programy Štěpán.

 

INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU DIGITALIZACE KOMPONENTA 3. 1. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Škola z čerpaných finančních prostředků zakoupila 5 nových notebooků, které slouží našim žákům během výuky.

Permanent link to this article: https://www.zskostany.cz/?p=4596

Led 11

Multifunkční odborná učebna ZŠ Košťany

Multifunkční odborná učebna ZŠ Košťany

reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009429

Cílem projektu je vybudování přístavby školy (zahradního pavilonu), ve které vznikne multifunkční odborná učebna cizích jazyků, přírodních věd a dalších odborných předmětů s využitím ICT, bezbariérové WC a sklad pomůcek.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, technické
a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků
na trhu práce.

Dotace:                                             2 033 000,- Kč

Vlastní zdroje:                                    107 000,- Kč

Celkem :                                           2 140 000,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Permanent link to this article: https://www.zskostany.cz/?p=4589

Zář 15

Soutěž v angličtině – nevšední zážitek pro žáky

Soutěž v angličtině – nevšední zážitek pro naše žáky

V rámci spolupráce českých a německých škol se o uplynulém víkendu 6 našich žáků z osmých a devátých ročníků zúčastnilo soutěže v anglickém jazyce, která probíhala v německém Hartmanndorfu. Soutěžilo mezi sebou šest družstev po šesti žácích, přičemž družstva byla smíšená – v každém družstvu byl minimálně jeden zástupce z každé školy (zapojených škol bylo 5 – 3 české a 2 německé) a děti musely v průběhu pátečního podvečera a sobotního dopoledne splnit celkem 4 úkoly, které pak v sobotu odpoledne prezentovaly porotě složené z doprovázejících učitelů. Úkoly nebyly jednoduché. Ale protože i „cesta může být cílem“, tak i když ne ve všech případech se skupině podařilo zadaný úkol splnit a dotáhnout do konce, už samotný proces naplňování zadání, kdy byly děti nucené komunikovat anglicky i v rámci své smíšené☺skupiny byl obrovskou zkušeností a prověrkou jejich schopnosti komunikovat anglicky. A o to přece šlo. Není vůbec důležité, kdo byl první, druhý… poslední. Všechny děti akci zvládly SKVĚLE, užily si spoustu zábavy, poznaly nové kamarády a při tom všem opravdu hodně poslouchaly a mluvily anglicky☺.

Z reakcí našich žáků:

„Po 6 hodinách cesty (opravdu☹, pan řidič trochu bloudil“), jsem byl překvapen, jak je škola v Hartmannsdorfu dobrá. Občerstvení, učitelé a prostředí bylo skvělé, úkoly mě bavily a celkově výletu/reprezentaci dávám 9,5/10.“ Kryštof Š.

„ Skvěle jsem si to užil a poznal jsem nové lidi.“ Tonda S.

„ Procvičila jsem si víc angličtinu a víc začala komunikovat s lidmi.“ Markéta O.

„Udělal jsem si tam nové kamarády. Více jsem si procvičil angličtinu.“ David K.

Michaela Klapková Ozomová

Permanent link to this article: https://www.zskostany.cz/?p=4936

Zář 12

Ředitelské volno

V souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,  základním,  středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání  ( školský zákon ) v platném znění  ředitel  Základní školy Košťany,  Komenského náměstí 351,  okres Teplice vyhlašuje ředitelské volno z provozních a organizačních důvodů na pátek 29. 9. 2023. Odstávka vody a výměna částí rozvodů a ventilů.

 

Mgr. Milan Sanitrik

ředitel školy

 

Permanent link to this article: https://www.zskostany.cz/?p=4929

Zář 04

Začátek školního roku 2023-2024

 

V pondělí 4. září 2023 začal školní rok 2023-2024. Všichni jsme se sešli před školou, pozdravili jsme se s učiteli a přivítali naše nové prvňáčky.

Permanent link to this article: https://www.zskostany.cz/?p=4918

Čvc 04

Akademie

  V pátek 9.6.2023 si naši deváťáci připravili pro ostatní třídy první ročník Akademie. Naše třídy si připravili různá taneční, pěvecká a zábavná vystoupení. Byli tam i různé soutěže u kterých jsme se všichni nasmáli.

Každý z nás si Akademii moc užil, a my deváťáci doufáme že i další roky se Akademie bude pořádat.

žáci 9. třídy ( Klárka Bayerová)

 

Permanent link to this article: https://www.zskostany.cz/?p=4904

Čvn 23

Den otevřených dveří u hasičů v Teplicích

 

Den otevřených dveří u hasičů v Teplicích

Ve středu 21. června pořádali hasiči v Teplicích Den otevřených dveří. Obě 1. třídy této příležitosti využily a vyrazily se na hasičskou záchrannou stanici podívat. Hasiči si pro děti připravili komentované prohlídky jejich celého zázemí, zásahových vozidel a speciální techniky, proběhla i ukázka záchrany pasažérů z poškozené lanové dráhy. K vidění byla také technika  policie ČR, městské policie a záchranné služby. Po prohlídkách si děti mohly vyzkoušet stříkat hadicí a lezení na lezecké stěně. Návštěva u hasičů se nám všem líbila, byla poučná i zábavná. Děkujeme všem pořadatelům za příjemně strávené dopoledne.

třídní učitelky: D. Parásková, E. Červená

Permanent link to this article: https://www.zskostany.cz/?p=4900

Čvn 20

Vzpomínky na 2.B

Tak máme za sebou druhou třídu, hurá! Už se těšíme na prázdniny a přidáváme několik fotek z našich vzpomínek. Tak prosím, račte k nám vstoupit!

Vzpomínky 2.B

Permanent link to this article: https://www.zskostany.cz/?p=4896

Čvn 20

Školní výlet do ZOOparku v Chomutově – 1.B

V pátek 16. 6. jsme se vypravili vlakem na dobrodružný výlet do ZOOparku v Chomutově. Užili jsme si krásný den se zvířátky a dozvěděli jsme se o nich mnoho nového. Nejvíce se nám líbilo krmení tuleňů, pavilón s medúzami a pavilón plazů. Ukázal se nám i medvěd, rosomák, pandy červené a spousta dalších zajímavých zvířátek. Nechybělo ani dětské hřiště a nákup suvenýrů. Domů jsme se všichni vrátili s dobrou náladou a plni krásných zážitků.

Mgr. Eva Červená

Permanent link to this article: https://www.zskostany.cz/?p=4893

Čvn 20

Nabídka volného pracovního místa – pomocná pracovní síla v kuchyni – MÍSTO JIŽ OBSAZENO

Nabídka volného pracovního místa

název pracovního místa:,  pomocná pracovní síla v kuchyni

datum nástupu do práce: 1. 9. 2023

kvalifikační předpoklady:  základní vzdělání, praxe v oboru vítána.

platové zařazení dle katalogu prací  2.  platová třída,  stupeň 12

pracovní doba 11.00 – 15.00

 

Mgr. Milan Sanitrik, ředitel školy

v Košťanech  dne 20. 06. 2023

Permanent link to this article: https://www.zskostany.cz/?p=4891

Kvě 28

Odpoledne s hasiči – ŠD

 

Dne 25. května navštívili žáky školní družiny košťanští hasiči. Děti si prohlédly jejich vybavení a vyzkoušely, jak se zachází s protipožární technikou. Děkujeme!
                                                                                                                                                          vychovatelky ŠD

Permanent link to this article: https://www.zskostany.cz/?p=4879

Starší příspěvky «