«

»

Pro 05

Print this Příspěvek

ŘEDITELSKÉ VOLNO

V souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,  základním,  středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání  ( školský zákon ) v platném znění  ředitel  Základní školy Košťany,  Komenského náměstí 351,  okres Teplice vyhlašuje ředitelské volno z provozních a organizačních důvodů na pátek 22. 12. 2023.

Mgr. Milan Sanitrik

ředitel školy

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=5187