«

»

Lis 23

Print this Příspěvek

Stávka učitelů 27.11.2023 – PROHLÁŠENÍ

Vážení rodiče,

tímto prohlášením vám chceme sdělit, že dne 27.11.2023 nebudeme stávkovat.

Škola poběží tak, jako každý jiný všední den, tak jak už vás informoval pan ředitel.

Stávku navrženou školskými odbory ale vnímáme jako apel, který má upozornit na situaci, která ve školství není vůbec dobrá. Nejde nám o naše platy, jak se píše na internetu a jsou toho plná média. Nám jde o to, že vláda chce snížit finanční prostředky na zajištění nepedagogických pozic, jako jsou paní uklízečky, paní kuchařky, školníci, hospodářky,… . U těchto pracovních pozic se bohužel stále měsíční výplata pohybuje kolem hodnoty minimální mzdy. A to není dobře.

Další kroky, které chce vláda podniknout, velice zhorší kvalitu vzdělávání vašich dětí. Jde o prostředky, které nám umožňují dělit výuku do méně početných skupin, individualizovat, učit v pohodě tak, abychom se mohli věnovat všem dětem i za pomoci asistentů.

Vážení rodiče, tím, že nebudeme stávkovat, chceme podpořit i vás, abyste neměli potíže s hlídáním hlavně menších dětí v době, kdy by škola nefungovala. Zároveň ale chceme požádat o podporu i my vás, abyste stáli za námi, protože hájíme kvalitu výuky pro vaše děti.

Děkujeme.

Většina pracovníků ZŠ Košťany ( pedagogičtí i nepedagogičtí )

 

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=5183