«

»

Dub 24

Print this Příspěvek

Noc s ANDERSENEM

V košťanské škole se po dvou letech “covidového smutku” opět konala starším dětem známá a všemi oblíbená akce Noc s Andersenem.

Již v páteční podvečer 1.4. se před školou shromáždily malé i velké pohádkové bytosti, aby se vzápětí vydaly na pohádkovou cestu za pokladem. Zde se potkaly s princeznou, pirátem, lesní vílou i skřítkem Leprikonem, střežícím truhlu zlata.
Poté pohádkové osazenstvo  čekala tvořivá činnost nad knihami v knihovně školy, pokusy o vytvoření stromu pohádkovníku v oddělení školní družiny a výroba mňamky ke druhé večeři ve cvičné kuchyňce.
Po poslední, již noční aktivitě (dobrovolné stezce odvahy pro statečné) nocležníci usnuli dříve, než jim dobrotivé kmotřičky víly stačily převyprávět slíbenou pohádku.
Celou akci zakončila velká snídaňová hostina, na níž proběhla ochutnávka skvělých, převážně sladkých výrobků našich maminek, tatínků i babiček, kterým tímto srdečně děkujeme.
Zvláštní podělování za vtipnou a nezištnou pomoc patří rodičům paní Křížové, paní Kuklové, panu Svatuškovi a panu Šimáčkovi.                                                                                                                                   Jana Morkesová

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4646