«

»

Říj 04

Print this Příspěvek

VZPoura úrazům

 

Ve středu 21. 9. k nám do školy přijeli ambasadoři projektu VZPoura úrazům, který je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Setkání s hendikepovanou ambasadorkou tohoto projektu Jarmilou Onderkovou proběhlo v nové bezbariérové multifunkční učebně a účastnili se ho žáci všech tříd II. stupně. Paní Onderková hovořila o svém úrazu a o životě s následným postižením. Součástí setkání byla i diskuze na téma úrazů.

Mgr. Lucie Lupinská

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4711