«

»

Lis 11

Print this Příspěvek

Logická olympiáda

Během měsíce října probíhala v celé ČR Logická olympiáda, které se zúčastnila i naše škola. Do školního kola bylo nutné se online zaregistrovat a ten, komu se to povedlo, tak mohl vyplnit test. Zúčastnilo se velké množství našich žáků a některým se vedlo opravdu znamenitě, ovšem nejlepším se stal Rostislav Filip z 9. třídy, který postoupil do krajského kola, kam postupovalo za každou kategorii jen 50 nejúspěšnějších řešitelů z celého Ústeckého kraje. Již toto je velký úspěch a Rosťovi jménem školy velice gratulujeme. Doufáme, že jeho úspěch inspiruje ostatní k lepším výkonům a v dalších ročnících budou jeho kroky následovat nebo se ho pokusí dokonce překonat. Z krajského kola bohužel postupovali jen 4 nejlepší a Rosťa se umístil na krásném 5. místě. Ještě jednou gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Zde je pár slov od Rosti, jak to v krajském kole probíhalo:

V pátek 5.11.2021 se na univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Červené aule, kde se mi moc líbilo, konalo krajské kolo v logické olympiádě. Hned po příchodu jsem jako všichni soutěžící obdržel tašku s propiskou, svačinou, pitím a tajnou krabičkou, která se mi rovněž moc líbila. Soutěžící byli rozděleni do skupin A, B a C, podle věku, a každá skupina čítala kolem 50 soutěžících. V prvním kole se za 30 minut muselo co nejsprávněji vyplnit asi 30 otázek na dvou papírech. Druhé kolo, kterého se všechny skupiny účastnily jednotlivě, již bylo náročnější, protože se otázky promítaly a po minutě zmizely, a tak už nebylo možné se k nim vrátit. Po těchto vyčerpávajících kolech zbylo už jen vyhlásit vítěze a jelo se domů.

Rostislav Filip 9.třída

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4535