«

»

Srp 24

Print this Příspěvek

Informace pro rodiče a ZZ – školní rok 2021/2022

1) Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 proběhne v jednotlivých třídách. II. – IX.
2) Testování na C – 19 bude hned 1. 9. 2021 pro třídy II. – IX.
3) Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 prvňáčků se uskuteční v atriu školy za přítomnosti rodičů.
4) Testování na C – 19 bude 2. 9. 2021 pro první třídy.
5) Žáci nepotřebují prohlášení o bezinfekčnosti.
6) Ve společných prostorách musí mít žák roušku, ve třídě ji mít nemusí.
7) V případě, že Vaše dítě bude mít příznaky respirační nemoci, neposílejte je do školy, obraťte se na svého lékaře, informujte školu – třídního učitele.
8) Pokud zjistíme příznaky nemoci ve škole, budeme Vás okamžitě informovat.
9) Děti musí mít u sebe vždy papírové kapesníky.
10) Škola má zajištěný dostatek dezinfekčních prostředků – elektronické bezdotykové dávkovače dezinfekce, papírové utěrky, dávkovače mýdla s antibakteriálním účinkem.

11) Školní družina zajištěna pro žáky I. – III. třídy.
I.  třídy – ranní družina 6.00 – 7.40 – odpolední družina 11.40 – 16.30
II.  třídy – ranní družina 6.00 – 7.40 – odpolední družina 11.40 – 16.30
III.  třída – ranní družina se neposkytuje – odpolední družina 12.40 – 16.30

12) Školní jídelna zajistí obědy pro všechny strávníky školy.
13) Vstup ZZ do školy bude omezen na nejnutnější případy.
14) Doporučuji Vám všem přečíst si soubor doporučení pro školy ve školním roce 2021/2022, který naleznete na našich www stránkách školy. Škola se bude těmito doporučeními řídit. Ke stažení ZDE
15) V případě dotazů se obracejte na třídní učitele, zástupkyně ředitele Mgr. Janu Lichtenbergovou, Mgr. Ester Macháčkovou, ředitele školy.

Třídní učitelé

I. stupeň                                                                            II. stupeň
I.  A Mgr. Kateřina Fridrichová                                           VI. A  Mgr. Luboš Prchal
I.  B Mgr. Romana Šlincová                                              VI. B  Mgr. Lucie Łupińská
II. A Mgr. Eva Červená                                                    VII. tř. Mgr. Jiří Jakeš
II. B Mgr. Dana Parásková                                             VIII. tř. Mgr. Pavol Kufel
III. tř. Mgr. Renáta Málková                                              IX. tř. Mgr. Markéta Ševitová
IV. tř. Mgr. Zdeňka Šimková Doležalová
V. A Mgr. Alena Kahounová
V. B Mgr. Ester Macháčková

Mgr. Milan Sanitrik
ředitel školy

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4416