«

»

Bře 16

Print this Příspěvek

Zápis žáků do I. třídy pro školní rok 2021/2022

Zápis žáků I. tříd pro školní rok 2021/2022

Termín: 1. – 20. dubna 2021

Kritéria pro přijetí:

1) přijati budou všichni žáci ze spádové oblasti.

2) přijati budou i žáci mimo spádovou oblast – do naplnění kapacity dvou tříd

3) kapacita je 60 žáků

Organizace zápisu:  distanční formou

Způsob podání žádosti:

1) do datové schránky školy ID  57gpeqk

2) e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na e-mail

milan.sanitrik@zskostany.cz nebo jana.lichtenbergova@zskostany.cz

3) poštou na adresu:

Základní škola Košťany

Komenského náměstí 351

417 23 Košťany

4) osobním podáním ve škole – vrátnice pracovní dny 8.00 – 15.00

5) do označené schránky při vstupu do školy

6) osobně u ředitele školy – je třeba si dohodnout termín na  tel: +420 602 122 344

 

Pro zákonné zástupce – jak postupovat:

1) Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání najdete ZDE, možnost je i osobní vyzvednutí na vrátnici školy 8.00 – 15. 00.

2) Dotazník najdete na ZDE, možnost je i osobní vyzvednutí na vrátnici školy  8.00 – 15. 00.

3) Žádost o odklad povinné školní docházky najdete ZDE, možnost je i osobní vyzvednutí na vrátnici školy  8. 00 – 15. 00.

4) Zákonní zástupci vyplní žádosti, dotazník a doloží kopii rodného listu dítěte. Žádosti musí být podepsány oběma zákonnými zástupci. K žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

V Košťanech 15. 3. 2021

 

Mgr. Milan Sanitrik

ředitel školy

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4291