«

»

Dub 04

Print this Příspěvek

Otevření školy od 12. 4. 2021

ČÁSTEČNÉ  OTEVŘENÍ ŠKOLY OD 12. 04. 2021

Škola bude otevřena jen pro žáky I. stupně. II. stupeň pokračuje v distanční výuce.

Výuka bude probíhat rotačním způsobem – jeden týden prezenční výuka ve škole, další týden distanční výuka doma.

Z celkového počtu 8 tříd budou ve škole přítomny pouze 4 třídy. Žáci budou 2x týdně testováni na přítomnost C-19, podrobné informace k průběhu a způsobu testování nejsou zatím k dispozici, proto žádám všechny rodiče, aby denně sledovali informace na škole on-line a www stránkách.

Harmonogram

12.04. 2021 zahájí prezenční výuku 

I. A – třídní učitelka Mgr. Eva Červená

II. tř. – třídní učitelka Mgr. Renáta Málková

IV. A – třídní učitelka Mgr. Kateřina Fridrichová

V. A – třídní učitelka Mgr. Romana Šlincová

19.04. 2021 zahájí prezenční výuku

I. B – třídní učitelka Mgr. Dana Parásková

III. tř. – třídní učitelka Tereza Jiroutová

IV. B – třídní učitelka Mgr. Ester Macháčková

V. B – třídní učitelka Mgr. Nikola Kubáňová

Stejným způsobem budou třídy rotovat v následujících týdnech do odvolání.

Školní družina – bude fungovat v ranním i odpoledním režimu pro žáky I. A,. I. B, II. tř. a III. tř.

Ráno 6.00 – 7.40             odpoledne 11. 40 – 16.00

ŠD – IZS MŠMT – Manuál k provozu škol

Školní jídelna – 12. 04. 2021 bude zahájen též provoz školní jídelny. Na státem dotovaný oběd mají právo všichni žáci, kteří se zúčastní jak prezenční, tak i distanční výuky.

Vydávání obědů – 11. 45 – 13.00 pro žáky přítomné ve škol

13. 10 – 14. 00 pro žáky v distanční výuce (do přinesených nádob)

Velmi důležitá informace pro rodiče

Při znovuotevření školní jídelny je nutné přihlásit dětem předem obědy v aplikaci školní jídelna a dbát na odhlašování jídel, pokud je nebudete chtít v době distanční výuky. Automaticky to bohužel nejde zajistit. Ani technika není všemocná. Přístup do aplikace obdrželo 96% rodičů. Ve výjimečných případech kontaktujte s předstihem vedoucí školní jídelny, tel.: 417 568 009.

Děkuji za pochopení

Mgr. Milan Sanitrik

ředitel školy

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4301