«

»

Lis 08

Print this Příspěvek

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Jako začátek každého nového školního roku, tak i ten letošní probíhal pro žáky ŠD opravdu pestře. Sotva se noví prvňáčci osmělili a rozkoukali v novém prostředí, začali s „kolegy“ z vyšších ročníků vyrábět draky a jiné létající objekty, aby je za sladkou odměnu představili na první z akcí- Drakiádě ŠD.

Následoval celotýdenní program, který se odehrával v duchu snad nejznámější podzimní plodiny- brambor.

Během družinkové Bramboriády se všichni seznámili s historií a významem využívání brambor v Čechách a užili si s nimi nejednu novou činnost a spoustu zábavných her.

Nejoblíbenější podzimní akce však děti i dospělé teprve čekala.

Halloweenského nocování ve školní družině se účastnily děti od druhé do čtvrté třídy. Natěšená strašidélka se pod ochranou pedagogů sešla a působila ve škole a jejím okolí přes noc až do božího rána. Každý účastník absolvoval lampionový průvod, většinou s osobně vyrobeným lampionem. K průvodu se přidal nejeden košťanský občan. Dále následovalo zhlédnutí filmu s hororovou tématikou s možností výběru filmu dle odolnosti každého diváka, v provizorně upravených kinosálech. Před zalehnutím nakonec všichni zvládli cestu neohroženosti školní halloweenskou tmou.

Věříme, že zábavné aktivity si děti budou užívat i nadále se stejným nadšením. Již nyní se totiž mohou těšit na další akce, jako například návštěva divadla v ŠD nebo pečení adventních perníčků.

Vychovatelky ŠD

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3943