«

»

Lis 03

Print this Příspěvek

HLEDÁNÍ FANTOMA

V sobotu druhého listopadu se vydal náš turistický kroužek na poznávací soutěž s názvem ,,HLEDÁNÍ FANTOMA TEPLIC”. Smyslem této soutěže bylo projít určenou trasu, hledání indicií a plnění zajímavých úkolů. I za nepříznivého počasí byla hojná účast. Dětem se akce líbila a po úspěšném splnění zadání, byl každý odměněn připomínkou v podobě malého diplomu.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3924