«

»

Dub 30

Print this Příspěvek

VÝSLEDKY ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD ŠK. ROKU 2021/2022

VÝSLEDKY ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD ŠK. ROKU 2021/2022

Žádost o přijetí podalo prostřednictvím zákonného zástupce 32 žáků.

Přijati k základnímu vzdělávání:  všichni žáci, tedy 32 žáků do dvou prvních tříd po 16 žácích.

Žádost o odklad podalo prostřednictvím zákonného zástupce 6 žáků.

Odklad povinné školní docházky: všem 6 žákům byl odložen nástup k povinné školní docházce na  školní rok 2022/2023.

 

 Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání i rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky bude zákonným zástupcům zasláno písemně poštou.

 

Mgr. Milan Sanitrik

ředitel školy

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4337