«

»

Srp 27

Print this Příspěvek

Zahájení školního roku 2020/2021

  Aktualizace: Informace pro rodiče a zákonné zástupce 

  • Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 proběhne v jednotlivých třídách.
  • Žáci nepotřebují prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Ve společných prostorách ani ve třídě nemusí mít žák roušku.
  • V případě, že Vaše dítě bude mít příznaky respirační nemoci, neposílejte je do školy, obraťte se na svého lékaře, informujte školu – třídního učitele.
  • Pokud zjistíme příznaky nemoci ve škole, budeme Vás okamžitě informovat.
  • Děti musí mít u sebe vždy papírové kapesníky.
  • Škola má zajištěný dostatek dezinfekčních prostředků – elektronické bezdotykové dávkovače dezinfekce, papírové utěrky, dávkovače mýdla s antibakteriálním účinkem.
  • Školní družina zajištěna pro žáky I. – III. třídy.
  • I. třída ranní družina 6.00 – 7.40 – odpolední družina  11.40 – 16.30
  • II.třída ranní družina 6.00 – 7.40 – odpolední družina 11.40 – 16.30
  • III. třída ranní družina se neposkytuje – odpolední družina  12.40 – 16.30
  • Školní jídelna zajistí obědy pro všechny strávníky školy.
  • Vstup zákonných zástupců do školy bude omezen na nejnutnější případy.
  • Doporučuji Vám všem přečíst si manuál pro školy a doporučení ČŠI. Vše naleznete na našich www stránkách.
  • Doporučení ČŠI pro školy-organizace vzdělávání a práce se vzdělávacím obsahem 2020-2021
  • Manual_k_provozu_skol_MŠMT_MZd
  • V případě dotazů se obracejte na třídní učitele, zástupkyni ředitele Mgr. Janu Lichtenbergovou nebo ředitele školy.

Třídní učitelé  

I. stupeň                                                                      II. stupeň

I.A   Mgr. Eva Červená                                      VI. tř.  Mgr. Jiří Jakeš

I.B   Mgr. Dana Parásková                                VII. tř. Mgr. Pavol Kufel

II. tř. Mgr. Renáta Málková                                VIII. tř. Mgr. Markéta Ševitová

III. tř. kol. Tereza Přibylová                                IX. A    Mgr. Luboš Prcha

IV. A Mgr. Kateřina Fridrichová                          IX. B    Mgr. Lucie Lupinská

IV. B Mgr. Ester Macháčková

V. A Mgr. Romana Šlincová

V. B Mgr. Nikola Kubáňová

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4160