«

»

Bře 07

Print this Příspěvek

KRIZOVÝ ŠTÁB MĚSTA VYDAL TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

Vážení občané,

vzhledem k nařízení Vlády ČR o plošné karanténě osob vracejících se z Itálie, která začala platit v 00.00 hod. 7. 3. 2020 Vás informujeme, že případy, kdy občané se snažili překročit státní hranice před půlnocí, a tím se vyhnout povinnosti vyplývající z nařízení vlády, krizový štáb všechny občany důrazně upozorňuje, že takovéto jednání je nemorální, neetické, nezodpovědné vůči ostatním občanům. Krizový štáb vyzývá každého, kdo by věděl o takovém případu, aby neprodleně informoval starostu města na tel. č.: 605 555 977, popřípadě ředitele ZŠ na tel. č. 602 122 344. Anonymitu tohoto oznámení všem zaručujeme. Toto obcházení nařízení vlády bude předáno Krajské hygienické stanici popř. Policii ČR, dále toto chování může být kvalifikováno jako obecné ohrožení zdraví obyvatelstva s příslušným trestně právním dopadem. Věříme ve slušnost a odpovědnost všech občanů.

 členové Krizového štábu města Košťany

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4068