«

»

Bře 04

Print this Příspěvek

Výlet .A a 5.B do Terezína

   V pátek 25. 2. 2022 vyjely páté třídy za poznáním střípku z naší historie. V rámci učiva předmětu vlastivědy jsme zamířili blíže poznat pevnost Terezín. Tuto unikátní stavbu jsme prošli po nově vzniklé naučné stezce, na jejíchž informačních tabulích jsme se dozvěděli spoustu informací. V Malé pevnosti Terezín nás průvodkyně poutavě seznámila s fakty z období II. světové války a provedla pevností. Na závěr jsme zhlédli krátký dokumentární film o vyhlazování Židů. 

Výlet se nám velmi líbil a jsme rádi, že můžeme spolu zažívat vzdělávání i jiné, než ve školních třídách.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4626