«

»

Bře 03

Print this Příspěvek

VV na 2. stupni

Žáci 2. stupně dostávají jednou za měsíc úkoly z VV na dálku. V měsíci únor měli na výběr z několika možností:
1. Obyčejnou tužkou nakreslit řez kmenem stromu (letokruhy i s kůrou).
2. Technika POINTILISMUS – pomocí tisíců teček vedle sebe vytvořit obrazec.
3. Vlastní výtvarný počin.
Některé výtvory jsou zveřejněné na stránkách školy.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4284