«

»

Kvě 13

Print this Příspěvek

VÝSLEDKY ZÁPISU DO I. TŘÍDY ZŠ

Vážení rodiče,

všichni žáci, jejichž zákonní zástupci  podali přihlášku k základnímu vzdělávání na naši školu, byli PŘIJATI. 

 

 

                                      VÝSLEDKY ZÁPISU ŽÁKŮ DO PRVNÍ TŘÍDY

                                        Termín zápisu  1. 4. 2020 až 30. 4. 2020

 

Č.j. SŘ – 03/2020 – Sa

V Košťanech dne 13. 5. 2020

 

                                                                         ROZHODNUTÍ

 

Ředitel Základní školy v Košťanech. jako příslušný správní orgán rozhodl podle  ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění  a v souladu se zákonem                         č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění  takto:

 

 

Přijatí žáci

 1. K1/2020                               25. K25/2020
 2. K2/2020                               26. K26/2020
 3. K3/2020                               27. K27/2020
 4. K4/2020                               28. K28/2020
 5. K5/5020                               29. K29/2020
 6. K6/2020                              
 7. K7/2020                              
 8. K8/2020                              
 9. K9/2020                              
 10. K10/2020
 11. K11/2020
 12. K12/2020
 13. K13/2020                            Žádosti o odklad povinné školní docházky
 14. K14/2020
 15. K15/2020                                                                             30. K30/2020
 16. K16/2020                                                                             31. K31/2020
 17. K17/2020                                                                             32. K32/2020
 18. K18/2020                                                                             33. K33/2020
 19. K19/2020                                                                             34. K34
 20. K20/2020                            Nepřijatí žáci                      žádní
 21. K21/2020
 22. K22/2020
 23. K23/2020
 24. K24/2020                         Mgr. Milan Sanitrik

                                                   ředitel školy

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4113