«

»

Úno 27

Print this Příspěvek

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

girl_ceruzka

Vážení rodiče,

dokumenty potřebné k úspěšnému zapsání Vašeho “předškoláka” do naší základní školy si můžete stáhnout zde:

  nebo si je můžete osobně vyzvednout přímo ve škole, a to od úterý 24. 3. do pátku 27. 3. 2020, vždy od 10:00 do 11:00.

K Žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné přiložit zprávu z pedagogicko-psychologické poradny a zprávu dětského lékaře. 

Řádně vyplněné žádosti a dotazníky, podepsané oběma zákonnými zástupci, a další dokumenty (např. z pedagogicko-psychologické poradny, od lékaře) můžete odevzdávat od 1. 4. do 30. 4. 2020

  1. elektronicky na emaily: jana.lichtenbergova@zskostany.cz       nebo             sanitrik@volny.cz

  2. osobně do schránky umístěné před vchodem do budovy školy

 Všechny rodiče tímto prosím o správné a čitelné vyplnění telefonních a emailových kontaktů, abychom mohli v této náročné situaci navázat kontakt alespoň na dálku a předávat vám další informace.

 

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4044