«

»

Pro 16

Print this Příspěvek

Vánoční trhy a sboreček

Včera v podvečeních hodinách vystoupil sboreček naší školy na vánočních trzích, které každoročně pořádá město Košťany. Díky velmi dobrému ozvučení jsme si mohli vyslechnout koledy a vánoční písně v podání žáčků naší školy. Myslím si, že se vystoupení opravdu zdařilo a všem líbilo. Můj dík patří nejen žáčkům, ale také paní učitelce Daně Paráskové, která sboreček vede již několik let a Veronice Tomsové, která jí od letošního školního roku zdatně pomáhá.

M. Sanitrik

ředitel školy

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3660