«

»

Lis 02

Print this Příspěvek

Červeno – modro – bílá škola

        Uplynulo již sto let od vzniku samostatného Československa. V pátek 26. 10. 2018 jsme si toto významné výročí na Základní škole v Košťanech připomenuli projektovým dnem. Děti i vyučující přišli oblečeni ve státních barvách a celé vyučování bylo zaměřeno na důležité milníky české historie.

        Žáci prvního stupně se během projektového dne okrajově seznámili s novodobou českou historií. Zábavnou formou se dozvěděli něco o symbolech České republiky a především o naší vlajce. Tyto poznatky pak směle využili při tvorbě nadrozměrné živé vlajky v tělocvičně.

       Na druhém stupni proběhl projektový den formou kooperativní výuky. Žáci byli rozděleni do skupin, ve kterých tvořili své malé projekty. Jednotlivé skupiny dostaly za úkol vytvořit mapu a vyhledat na internetu informace k zadanému období od roku 1914 až do současnosti. Dále pak plnily dílčí úkoly, jež se vztahovaly k státním symbolům. Žáci se tak seznámili nejen s vlajkou, státními znaky a hymnou, ale také s českými korunovačními klenoty. Velice zajímavé bylo také srovnání peněz, ať už vzhledu bankovek v různých obdobích naší republiky či jejich hodnoty. Žáci si tedy mohli porovnat, co si za kolik peněz mohli v různých dobách koupit. Výtvarně nadaní žáci kreslili podobizny prezidentů a zručnější žáci pak celý projekt instalovali na stěny a zkrášlili tím chodby naší školy.

      Pan ředitel slavnostně zakončil celý projektový den tím, že za hudebního doprovodu školáků zasadil lípu ve školním atriu. Den vzniku samostatného československého státu jsme tedy oslavili s patřičnou úctou.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Mgr. Nikola Michálková

Fotografie z projektového dne najdete na našich stránkách.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3591