«

»

Říj 22

Print this Příspěvek

A JE TU ZASE HALLOWEEN

Období konce října a začátku listopadu bývá již tradičně nejen časem sklizně, ale i dobou Halloweenu. I přesto, že tento svátek má své kořeny na vzdáleném kontinentu, žáci ze ZŠ J. A. Komenského si jej užívají naplno.
Jedním ze způsobů jak jej prožít, je dnes již tradiční akce s názvem Halloweenské nocování, pořádaná ve školní družině zdejší školy.
V tomto ohledu nebyl výjimkou ani rok 2018.
I letos se v pátek 19. října sešlo přes 30 dětí ve strašidelných hábitech se svými taktéž vkusně vystrojenými vychovatelkami a učitelkami.
V době před setměním si nejprve všichni ve školní kuchyňce ukuchtili vtipnou večeři na posilněnou (tu ovšem také ihned zhltli, aby neobživla) a pustili se do výroby lucerniček, které se jim velice hodily při nočním pochodu strašidel po obydlených i odlehlých koutech města Košťany.
Po návratu do osvětlených a vyhřátých prostor školy se strašidla oddala zábavě při hrách a zápolení
v tělocvičně, kde nakonec propukl i taneční rej. Protože však při něm značně vyhládlo, spořádala i druhou večeři, tentokrát z maminkovských dílen.
A to už čekala na ty nejodvážnější stezka odvahy setmělými známými i neznámými místy školy, která nenápadně hlídali zdejší duchové.
Poté již byly všechny příšerky (i jejich dospělý dozor) tak vyčerpány, že sotva našly sílu, aby si ustlaly pelíšky a chrupkaly v nich až do rána. Tehdy je hned po zabalení čekala snídaně, po níž se plné dojmů rozlétly ke svým rodičům.
Jana Morkesová

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3575