«

»

Lis 01

Print this Příspěvek

Halloweenské nocování

Začátek období Halloweenu proběhl pro mnohé prvňáčky a mladší žáky naší školy ve znamení první velké „strašidelné zkušenosti“. Děti ve vyzdobených odděleních školní družiny provozovaly množství halloweenských aktivit již celý týden. Nejprve se dověděly, že magické slovo Halloween je vlastně označení pro něco jako veselejší obdobu našich Dušiček a dostalo se k nám až ze zámoří. Vyrobily si  množství ozdobných a strašidelných dekorací, seznámily se například s pohádkou O čarodějnici a dýni a nechybělo ani vydlabávání a zdobení dýně opravdové. Vyvrcholením všeho však byla teprve noc ze středy 25. na čtvrtek 26. října. Natěšené, odvážné nocležníky uvítala u školních mříží místo známých pedagogů jakási čtyři podivná stvoření, která nikdy nikdo neviděl. S nimi si děti napřed připravily večeři v podobě zombíka, kterou pro jistotu hned sluply a začaly vyrábět své magické lucerny na lampionový průvod. Ten procházel i neobydlenými částmi našeho setmělého městečka, kde je hlídaly strašidelné bytosti velké asi jako žáci letošní šesté třídy. Když se pak všichni, kupodivu bez ztráty jediné duše šťastně navrátili do bezpečí a světla školy, hned po večeři od maminky nastal čarodějný diskorej a pro zájemce stezka odvahy připravená kamarády šešťáky. Po tom všem a množství dobrot si usínající strašidélka vyslechla pohádku pro zklidnění pocuchaných nervů, kterou jim vyprávěla hodná dospělá strašidla. Druhý den po sladké snídani měla naše strašidélka doma rozhodně co vyprávět.

Za zájem a spolupráci děkujeme žákům 6. A  a jejich pedagogům.

Jana Morkesová, K. Fridrichová, E. Lišková, N. Kubáňová

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=3265